Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Lublin

Miejska Biblioteka Publiczna im. Hieronima Łopacińskiego w Lublinie ogłasza XIV Miejski Konkurs Recytatorski. 

Cele konkursu: 

  • Popularyzacja literatury polskiej.
  • Kształtowanie wrażliwości na piękno i bogactwo języka literackiego.
  • Doskonalenie warsztatowych umiejętności recytatorów.
  • Inspirowanie młodego pokolenia do aktywnego uczestnictwa w kulturze.

Zasady uczestnictwa: 

  • Recytatorzy występują w dwóch kategoriach wiekowych: młodzież klas VII-VIII szkół podstawowych oraz młodzież szkół ponadpodstawowych
  • Repertuar recytatora stanowi: jeden Julii Hartwig i jeden dowolnie z zakresu literatury polskiej XX i XXI wieku, opublikowany w książce lub periodyku literackim.
  • Łączny czas prezentacji nie może przekroczyć 5 minut.

Szczegóły dotyczące konkursu