Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Lublin

25 maja br. na Sesji Rady Powiatu wręczone zostały uczniom szkół powiatu lubelskiego stypendia Starosty...
W najbliższy weekend na...
Dnia 25 maja br. podczas LV sesji Rady Powiatu w Lublinie miało miejsce uroczyste wręczenie dyplomów i nagród za...
We wspólnych obradach...