Spotkanie członków modułu GFFF w lubelskim ośrodku PSP
Na terenie województwa lubelskiego, 25 marca, odbyło się wyjątkowo ważne spotkanie członków modułu GFFF Poland, dedykowanego do walki z pożarami lasów. Wydarzenie to, zorganizowane w Ośrodku Szkolenia Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej, zgromadziło specjalistów z naszego regionu, którzy szkolili się w zakresie międzynarodowych działań ratowniczo-gaśniczych. Jest to znaczący krok w zwiększaniu gotowości naszych służb do reagowania na katastrofy naturalne.
  1. Spotkanie zainicjował st. bryg. Marek Chwalczuk, pełniący funkcję Zastępcy Lubelskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP.
  2. Funkcjonariusze z Biura Planowania Operacyjnego – Wydział Działań Międzynarodowych i Odwodów Operacyjnych KG PSP, mł. bryg. Jakub Siczek oraz kpt. Łukasz Czemarmazowicz, poprowadzili zajęcia.
  3. Moduł GFFF Poland skupia się na gaszeniu pożarów lasów poza granicami kraju bez użycia pojazdów.
  4. Decyzja o utworzeniu modułu zapadła 16 października 2023 r., za sprawą Komendanta Głównego PSP.

W naszych lasach tkwi siła i piękno natury, które musimy chronić przed niszczycielską siłą pożarów. Inicjatywa modułu GFFF Poland jest jak tarcza, która ma za zadanie obronić to, co w naszym ekosystemie jest najcenniejsze. Strażacy z województwa lubelskiego oraz wielkopolskiego, będąc głównymi siłami tego modułu, stanowią naszą pierwszą linię obrony przed żywiołem, który nie zna granic. Dzięki wspólnym wysiłkom i międzynarodowej współpracy, jesteśmy w stanie przeciwdziałać skutkom katastrof naturalnych z większą skutecznością.

Jak podkreślił st. bryg. Marek Chwalczuk, zrozumienie i współpraca międzynarodowa są kluczowe w zapewnieniu efektywnego reagowania na pożary lasów. Dzięki zaangażowaniu i profesjonalizmowi funkcjonariuszy, jak mł. bryg. Jakub Siczek i kpt. Łukasz Czemarmazowicz, nasze siły ratownicze są coraz lepiej przygotowane do stawienia czoła wyzwaniom, które mogą pojawić się w przyszłości.

Działania takie jak te, organizowane przez moduł GFFF Poland, są nieocenionym wkładem w bezpieczeństwo nie tylko naszego regionu, ale i potencjalnie obszarów poza granicami kraju. To przypomnienie, że solidarność i współpraca mogą tworzyć silne fundamenty dla globalnej ochrony środowiska i ludzi przed kataklizmami naturalnymi.


Na podst. WSP w Lublinie