Logo Ministerstwo Edukacji i nauki Polski Ład poznaj polskę

W czerwcu i we wrześniu uczniowie z 7 szkół z terenu Powiatu Lubelskiego wzięli udział w wyjazdach edukacyjnych, które zorganizowane zostały w ramach przedsięwzięcia Ministerstwa Edukacji i Nauki pn. Poznaj Polskę. Program ma na celu uatrakcyjnienie procesu edukacji dzieci i młodzieży, poprzez uczestnictwo w wycieczkach szkolnych, które umożliwiają poznanie Polski, jej historii, tradycji oraz zabytków kultury.

Logo Ministerstwo Edukacji i nauki Polski Ład poznaj polskę

Młodzież z Liceum Ogólnokształcącego w Zespole Szkół Ponadpodstawowych
w Niemcach odwiedziła Warszawę. Zwiedziła Muzeum Więzienia Pawiak oraz Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN. Wizyty te poprzedził aktywny spacer po warszawskiej Starówce.

Uczestnicy wycieczki z Technikum w Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Niemcach również odwiedzili Warszawę. Ta grupa odwiedziła Muzeum Fryderyka Chopina, znajdujące się w zabytkowym Pałacu Ostrogskich. Jest ono jednym z najnowocześniejszych muzeów biograficznych w Europie. Uczniowie spacerowali alejkami ogrodu na dachu Biblioteki Uniwersytetu Warszawskiego oraz spędzili czas w Centrum Nauki Kopernik.

Podopieczni Szkoły Podstawowej Specjalnej im. H. Ch. Andersena oraz Szkoły Przysposabiającej do Pracy w Zespole Szkół Specjalnych przy DPS w Matczynie odwiedzili Muzeum Zamoyskich w Kozłówce oraz Park Dźwięków w Dąbrówce.

W muzeum uczniowie podziwiali wspaniały wystrój pałacowych wnętrz i powozowni. Zwiedzili również wystawy socrealizmu, "Rodzinny Album" oraz Kaplicę pałacową.

W Parku Dźwięków z kolei poznali różne instrumenty muzyczne i z zaangażowaniem na nich grali. Dowiedzieli się jakie zwyczaje mają ptaki żyjące w Polsce i jakie wydają odgłosy.

Na trzydniową wycieczkę wyjechała młodzież z Liceum Ogólnokształcącego w Zespole Szkół im. ks. A. Kwiatkowskiego w Bychawie. Pierwszego dnia zwiedzali Gdańsk. Podziwiali m.in: Basztę Rybacką, Ratusz, Żurawia, Wielki Arsenał, Wielką Zbrojownię, bramę Mariacką, Bazylikę NMP, kamienice przy Długim Targu, katownię z Wieżą Więzienną, bramę Wyżynną, Gdański Teatr Szekspirowski oraz Pomnik Neptuna.

Następnym punktem na wycieczkowym szlaku była Gdynia: Muzeum Oceanograficzne i Akwarium Morskie, Muzeum Marynarki Wojennej i Okręt Błyskawica oraz Narodowe Muzeum Morskie w Gdańsku i Pole Bitwy na Westerplatte.

Muzeum Zamkowe w Malborku to główna atrakcja trzeciego dnia wyjazdu. Uczniowie mieli okazję poznać historię jednego z największych i najefektowniejszych zamków krzyżackich, jakie przetrwały do naszych czasów.

Wychowankowie Szkoły Podstawowej Specjalnej oraz Szkoły Przysposabiającej do Pracy w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Załuczu wzięli udział
w wyjeździe edukacyjnym do Warszawy. Obejrzeli wiele ciekawych miejsc na Starym Mieście, którego punktami centralnymi są Zamek Królewski oraz Kolumna Zygmunta. Spotkali również kataryniarza, który przepięknie śpiewał stare piosenki warszawskie przy muzyce płynącej z katarynki.

Z okien autokaru uczestnicy mieli okazję podziwiać Krakowskie Przedmieście oraz Pałac Prezydencki. Grupa zwiedziła zabytkowy ogród botaniczny z przepięknymi kwiatami
oraz poznała historię Łazienek Królewskich.

Całości dopełniła wizyta w Wilanowie. Spacerując po ogrodach królewskich, uczniowie z ciekawością słuchali opowieści o letniej rezydencji Króla Jana III Sobieskiego.

Całkowity koszt wycieczek wyniósł 51 658,00 zł. Zadanie dofinansowane zostało z budżetu państwa. Powiat Lubelski w ramach wsparcia finansowego z Ministerstwa Edukacji i Nauki otrzymał środki w wysokości 35 509,60 zł, natomiast pozostała kwota tj. 16 148,40 zł została pokryta z wpłat rodziców uczniów biorących udział w wycieczkach.