Przypadająca w bieżącym roku 120. rocznica urodzin Józefa Czechowicza jest okolicznością do przywołania i upamiętnienia w przestrzeni naszego Miasta wybitnej indywidualności poetyckiej, poety związanego nierozerwalnymi więzami z Lublinem i Lubelszczyzną. Lublin stanowi jeden z niezwykle częstych tematów twórczości Czechowicza, przewija się wierszach, prozie publicystyce, esejach, listach. Twórczość Czechowicza stanowi bardzo ważny element lubelskiego i polskiego dziedzictwa kulturowego.

Inspirując się rocznicową okolicznością zespół wokalno-instrumentalny Camerata Lubelska zamierza zaprezentować lubelskim melomanom projekt artystyczny - spektakl słowno-muzyczny – pod tytułem: Nuta człowiecza. 120. rocznica urodzin Józefa Czechowicza, który zostanie przedstawiony w dniu 18 listopada 2023 roku w Bazylice OO. Dominikanów w Lublinie z udziałem zespołu wykonawców: zespół wokalny Camerata Lubelska, zespół instrumentalny, soliści, aktor, prelegent.

W programie koncertu znajdą się utwory poetyckie J. Czechowicza i kompozycje muzyczne kompozytorów polskich okresu międzywojennego i XX wieku: I. J. Paderewskiego, T. Szeligowskiego, F. Nowowiejskiego, H. M. Góreckiego, także twórców lubelskich: K. Górskiego, A. Nikodemowicza, w zakresie spójnym z koncepcją artystyczną wydarzenia.

Integralną częścią programu będzie prezentacja multimedialna ukazująca unikalne fotografie międzywojennego Lublina autorstwa J. Czechowicza i referat edukacyjny pt. „Lublin Czechowicza” wygłoszony przez przedstawiciela Lubelskiego Oddziału Stowarzyszenia Pisarzy Polskich.

Dedykowany utrwalaniu pamięci poety projekt wyłoniony został w ramach otartego konkursu ofert Urzędu Miasta Lublin i Urzędu Marszałkowskiego i skierowany jest do szerokiego, zróżnicowanego kręgu odbiorców społeczności Lublina, którym bliska intelektualnie i duchowo pozostaje twórczość i artystyczne dokonania „poety Lublina”, jako świadectwo kulturowego dziedzictwa.

  • Koncert słowno-muzyczny Nuta człowiecza. 120 rocznica urodzin Józefa Czechowicza objęty został patronatem honorowym:
  • Prezydenta Miasta Lublin
  • Marszałka Województwa Lubelskiego

patronatem medialnym: 

  • Polskie Radio Lublin SA,
  • TVP 3 Lublin,
  • Tygodnik Gość Niedzielny,
  • Tygodnik Niedziela Lubelska.