Startuje trzecia edycja Szkolnych Budżetów Obywatelskich. Wybrane placówki oświatowe będą miały okazję przeprowadzić procedurę podziału 4 tyś. zł. Aby uczestniczyć w Szkolnym Budżecie Obywatelskim na początek należy zgłosić chęć udziału w nim. 

– Szkolny Budżet Obywatelski to doskonałe narzędzie nauki w działaniu oraz edukacji na temat partycypacji społecznej. Dotychczas proces ten pokazał nam znaczne zaangażowanie całych społeczności szkolnych w realizację wypracowanych przez nie projektów, które są odpowiedzią na ich potrzeby. Zapraszam placówki oświatowe do udziału w 3. edycji konkursu i jestem przekonana, że zapewni ona cenne doświadczenia uczestnikom oraz uczestniczkom. W  roku Europejskiej Stolicy Młodzieży 2023, kiedy to młodzi przejmują Lublin, zachęcam by również współdecydowali o swoich miejscach nauki – mówi Beata Stepaniuk-Kuśmierzak, Zastępczyni Prezydenta Miasta Lublin ds. Kultury, Sportu i Partycypacji, Pełnomocniczka Prezydenta Miasta Lublin ds. Europejskiej Stolicy Młodzieży.

Szkolne Budżety Obywatelskie to konkurs umożliwiający dofinansowanie projektów tworzonych przez młodzież lubelskich placówek oświatowych. Każda ze zwycięskich szkół otrzymuje po 4 tys. zł oraz wsparcie organizacyjne i merytoryczne w przeprowadzeniu na swoim terenie Szkolnego Budżetu Obywatelskiego. Nabór zgłoszeń trwa do 5 kwietnia. Aby ułatwić przygotowanie i składanie wniosków zaplanowano spotkanie informacyjne dla osób zainteresowanych konkursem. Odbędzie się ono 28 marca (wtorek), w godz. 10.00-11.00 w formule online na platformie Zoom. Zapisy prowadzone są poprzez formularz zgłoszeniowy do 24 marca.

Działania dzieci i młodzieży Lublina na rzecz lokalnej społeczności, o charakterze edukacyjnym, kulturalnym, sportowym, czy społecznym wspierane są przez Miasto od 2019 roku. Wtedy, w trybie otwartego konkursu ofert na działalność wspomagającą rozwój wspólnot i społeczności lokalnych zlecono Fundacji Twórczości, Edukacji i Animacji Młodzieży – „Teatrikon” realizację zadania pt. „Młodzieżowy Budżet Obywatelski”. Kolejna edycja budżetu obywatelskiego dla młodych mieszkańców i mieszkanek Lublina zmieniła swoją formułę skupiając się na placówkach oświatowych. W 2021 roku w Lublinie uruchomiono pilotażową edycję Szkolnego Budżetu Obywatelskiego, w ramach której 10 szkół zrealizowało swoje pomysły. W kolejnym roku szkolnym do SBO przystąpiło 20 jednostek oświatowych z Lublina.

Konkurs „Rozwój samorządności uczniowskiej w Lublinie – Szkolne Budżety Obywatelskie – trzecia edycja” jest działaniem realizowanym w ramach obchodów Europejskiej Stolicy Młodzieży Lublin 2023. Inicjatywa finansowana jest w ze środków Funduszu Współpracy Dwustronnej Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014-2021 i Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014-2021 w ramach projektu „Młodzież dla Miasta, Miasto dla Młodzieży – projekty i inicjatywy angażujące i włączające lokalne społeczności” oraz ze środków Miasta Lublin.

Pliki do pobrania

 • Regulamin III edycji SBO-5.odt
  Regulamin konkursu “Rozwój samorządności uczniowskiej w Lublinie - Szkolne Budżety Obywatelskie – trzecia edycja” 200.04 KB
 • Zał. 1 wniosek_konkursowy_III edycja SBO.odt
  Zał. 1 wniosek_konkursowy_III edycja SBO 175.22 KB
 • Zał. 2 karta informacyjna III edycja SBO.odt
  Zał. 2 karta informacyjna III edycja SBO 173.55 KB
 • Zał. 3 sprawozdanie finansowe III edycja SBO.odt
  Zał. 3 sprawozdanie finansowe III edycja SBO 167.63 KB
 • Zał. 4 sprawozdanie merytoryczne III edycja SBO-1.odt
  Zał. 4 sprawozdanie merytoryczne III edycja SBO 167.83 KB