Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Lublin

Systemy do zarządzania produkcją w erze pandemii - czy mogą zwiększyć dochody firmy?

Pandemia koronawirusa stała się olbrzymim wyzwaniem dla gospodarki i tysięcy firm. Zasadniczo rzecz biorąc, nie ma branży, która nie zostałaby przez nią poszkodowana. Dotyczy to również przedsiębiorstw zajmujących się produkcją. Wprowadzane przez rząd obostrzenia wymusiły liczne zmiany w sposobie funkcjonowania organizacji. Siłą rzeczy oznacza to też zdecydowanie większe wyzwania stojące przed managementem. Działanie bez odpowiedniego systemu zarządzania produkcją jest niezwykle trudne, szczególnie w okresie pandemii i związanego z nią kryzysu.

Informatyczne systemy zarządzania produkcją: czym są?

Oprogramowanie komputerowe odgrywa ważną rolę w funkcjonowaniu każdego nowoczesnego podmiotu gospodarczego. Narzędzia informatyczne są przy tym w stanie wesprzeć niemal wszystkie sektory jego funkcjonowania – od usprawnienia obiegu dokumentów przez automatyzację procesów aż po bezpośrednie wsparcie działań. Możliwe staje się skonfigurowanie narzędzi obejmujących wszystkie aspekty funkcjonowania przedsiębiorstwa. System zarządzania produkcją sprawdzi się w firmach każdej wielkości, działających na różnych rynkach, skuteczność zależy od profesjonalizmu dostawcy – doświadczone podmioty, takie jak firma Kotrak, zapewnią optymalne wdrożenie i osiągnięcie najlepszych rezultatów dzięki oprogramowaniu do zarządzania produkcją - https://kotrak.com/pl/oferta/kotrak-mes/.

Wyższa efektywność w okresie pandemii

Systemy do zarządzania produkcją MES (Manufacturing Execution System) wykorzystują z jednej strony rozwiązania informatyczne, z drugiej dorobek elektroniki i automatyki przemysłowej. Dzięki temu umożliwiają kompleksowe zarządzanie działami produkcji, w tym delegowanie zadań, monitorowanie stanu maszyn i etapu realizacji procesów, a także ułatwioną kontrolę jakości. Stają się więc fundamentem funkcjonowania wielu firm zajmujących się realizacją zadań produkcyjnych. Ich podstawowym celem jest przy tym zwiększenie efektywności poprzez automatyzację procesów, uzyskanie oszczędności i ograniczenie ryzyka popełnienia błędu. System zarządzania produkcją w przedsiębiorstwie pozwala także na objęcie wszystkich aspektów funkcjonowania działu produkcji, w tym również m.in. rozliczeń czy zasobów ludzkich.

Programy do zarządzania produkcją a systemy ERP

System zarządzania produkcją może stać się modułem bardziej rozbudowanego środowiska, jakim są systemy ERP (Enterprise Resource Planning – zarządzanie zasobami przedsiębiorstwa). Dzięki nim możliwe staje się kompleksowe zarządzanie wszystkimi procesami zachodzącymi w firmie i automatyzacja większości działań. Wykorzystanie rozwiązań chmurowych i scentralizowanych baz danych pozwala na przekazanie pracownikom dostępu do wiarygodnych informacji. Implementacja systemu ERP daje także możliwość osiągnięcia bardzo wysokiej efektywności i polepszenia wskaźnika workflow, określającego stopień przepływu informacji pomiędzy poszczególnymi jednostkami, pracownikami czy narzędziami. System zarządzania produkcją może być więc zespolony z innymi działami, w tym np. rozliczeniami finansowymi czy kadrami.

Lepszy dostęp do informacji

Informacje odgrywają decydująca rolę w świecie współczesnego biznesu. Programy do zarządzania produkcją warto rozbudować o narzędzia umożliwiające ich pozyskiwanie i przetwarzanie, takie jak systemy Business Intelligence (BI). Pozwolą na sporządzanie zaawansowanych raportów i zautomatyzowanie pracy na danych. Dzięki temu podejmowanie decyzji i ich ewentualne korygowanie będzie zdecydowanie prostsze. Kadry zarządzające zyskają przy tym kompletny zestaw informacji dotyczących zarówno działu produkcji, jak i całego podmiotu.