Mirosław Sokal nowym szefem Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego w Lublinie
Mirosław Sokal, dotychczasowy Zastępca Komendanta Straży Miejskiej w Lublinie, obejmie stanowisko Dyrektora Wydziału Bezpieczeństwa Mieszkańców i Zarządzania Kryzysowego. Zastąpi Jerzego Ostrowskiego, który od przyszłego roku przechodzi na emeryturę. Co dla mieszkańców oznacza ta zmiana? Jakie wyzwania czekają nowego dyrektora? Zapraszamy do lektury.

Nowy dyrektor – doświadczenie i kompetencje

Mirosław Sokal ma za sobą bogatą karierę w służbach bezpieczeństwa. Ostatnio pełnił funkcję Zastępcy Komendanta Straży Miejskiej w Lublinie, ale jego doświadczenie jest znacznie szersze. Był Komendantem Miejskim Policji w Lublinie, a także Komendantem Powiatowym Policji w Puławach i Kraśniku. To absolwent Wydziału Prawa Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie i Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie. Służbę rozpoczął już w 1987 roku w Komendzie Miejskiej Policji w Lublinie, gdzie pełnił różne funkcje, w tym zastępcy naczelnika Sekcji Dochodzeniowo-Śledczej i Wydziału Kryminalnego Komendy Wojewódzkiej Policji.

Zakres działalności Wydziału Bezpieczeństwa Mieszkańców i Zarządzania Kryzysowego

Wydział Bezpieczeństwa Mieszkańców i Zarządzania Kryzysowego Urzędu Miasta Lublin zajmuje się szerokim zakresem działań mających na celu zapewnienie bezpieczeństwa lublinian. Obejmuje to zarówno przewidywanie i przeciwdziałanie zagrożeniom życia i zdrowia mieszkańców, jak i koordynację działań ratowniczych, ochrony przeciwpożarowej oraz porządkowo-ochronnych. Ważnym aspektem pracy wydziału jest również zarządzanie kryzysowe i obronność, a także realizacja przepisów dotyczących bezpieczeństwa imprez masowych i zgromadzeń.

Nowoczesne centrum monitoringu – przyszłość bezpieczeństwa w Lublinie

Jednym z kluczowych zadań Mirosława Sokala będzie wdrożenie nowego systemu miejskiego bezpieczeństwa. Planowane jest utworzenie nowoczesnego centrum monitoringu przy ul. Spokojnej, w budynku po byłej przychodni MSWiA. W jednym miejscu mają zostać skoordynowane działania Straży Miejskiej, Miejskiego Centrum Monitoringu oraz Wydziału Zarządzania Ruchem Drogowym i Mobilnością. Taka centralizacja ma na celu zwiększenie efektywności działań wszystkich jednostek odpowiedzialnych za bezpieczeństwo mieszkańców.

Jerzy Ostrowski – przekazanie obowiązków i zasług

Jerzy Ostrowski, który dotychczas kierował Wydziałem Bezpieczeństwa Mieszkańców i Zarządzania Kryzysowego, pozostanie w Urzędzie Miasta Lublin do czasu przejścia na emeryturę. Będzie pełnił rolę eksperta Prezydenta Miasta Lublin, aby zapewnić płynne przekazanie wszystkich procesów realizowanych przez wydział. Jego doświadczenie i wiedza na pewno będą nieocenione w tym okresie przejściowym.

Zmiany personalne w Urzędzie Miasta Lublin to nie tylko kwestia administracyjna, ale przede wszystkim odpowiedź na dynamicznie zmieniające się potrzeby mieszkańców w zakresie bezpieczeństwa. Nowy dyrektor, z bogatym doświadczeniem w służbach mundurowych, ma przed sobą zadanie, które wymaga nie tylko wiedzy, ale i determinacji w dążeniu do poprawy jakości życia lublinian.


Opierając się na: Urząd Miasta w Lublinie