Nowi Konsultanci Wojewódzcy ds. transfuzjologii i toksykologii powołani przez wojewodę
Wojewoda Krzysztof Komorski powołał nowych Konsultantów Wojewódzkich na kolejne kadencje. Zaufanie zostało ponownie okazane dwóm wybitnym specjalistom w dziedzinach transfuzjologii klinicznej i toksykologii klinicznej.
  1. Dr n. med. Katarzyna Błaszkiewicz została powołana na II kadencję.
  2. Dr n. med. Jarosław Szponar obejmuje stanowisko na III kadencję.
  3. Oboje pełnią kluczowe funkcje w regionalnych szpitalach.
  4. Powołanie podkreśla ich doświadczenie i profesjonalizm.

Dr n. med. Katarzyna Błaszkiewicz, specjalistka w dziedzinie transfuzjologii klinicznej, otrzymała nominację na II kadencję. Dr Błaszkiewicz jest kierownikiem Działu Krwiolecznictwa w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym nr 4, gdzie odpowiada za gospodarkę krwią. Jej doświadczenie i zaangażowanie w rozwój transfuzjologii są nieocenione dla regionu.

Dr n. med. Jarosław Szponar, specjalista w dziedzinie chorób wewnętrznych, kardiologii oraz toksykologii klinicznej, będzie pełnił funkcję Konsultanta Wojewódzkiego już trzecią kadencję z rzędu. Od 2013 roku kieruje Klinicznym Oddziałem Toksykologiczno-Kardiologicznym i Chorób Wewnętrznych w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. Kardynała S. Wyszyńskiego. Ponadto, od 2016 roku pełni obowiązki kierownika Kliniki Toksykologii Uniwersytetu Medycznego.

Powołanie tych wybitnych specjalistów na kolejne kadencje świadczy o ich wkładzie w rozwój medycyny w regionie oraz o zaufaniu, jakim darzą ich władze wojewódzkie. Dr Błaszkiewicz i dr Szponar to osoby, które dzięki swojej wiedzy i doświadczeniu przyczyniają się do poprawy jakości opieki medycznej. Ich praca ma bezpośredni wpływ na zdrowie i bezpieczeństwo mieszkańców naszego województwa.


Opierając się na: LUW Lublin