W dniu 2 grudnia br. Mikołaj odwiedzi dzieci z placówek wsparcia dziennego. Są to dzieci, które biorą udział w realizacji programów profilaktycznych w zakresie uzależnień. Doceniając aktywność dzieci propagującą aktywne formy spędzania wolnego czasu oraz zdrowego i bezpiecznego stylu życia, wolnego od uzależnień Wydział Zdrowia i Profilaktyki zorganizował odwiedziny Mikołaja.

Dzieci otrzymają od Mikołaja paczki zawierające słodycze i owoce, będą też uczestniczyć w mikołajkowych konkursach profilaktycznych oraz obejrzą przygotowany specjalnie dla nich spektakl muzyczny pt. „Kot w butach”.

Impreza Mikołajkowa odbędzie się w dniu 2 grudnia br. w Operze Lubelskiej przy ul. Skłodowskiej 5 i obejmie 300 dzieci, podopiecznych placówek wsparcia dziennego.

Impreza finansowana jest ze środków Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta Lublin.