Wielkimi krokami zbliża się koniec roku. Wraz z nim podsumowujemy działania realizowane w ramach Europejskiej Stolicy Młodzieży 2023, w tym młodzieżowe programy grantowe.

1 grudnia o godz. 18:00 spotykamy się w Pracowniach Kultury Maki – Filii Dzielnicowego Domu Kultury „Bronowice”, aby posłuchać o doświadczeniach związanych z realizacją inicjatyw, zobaczyć ich efekty.

W programie wydarzenia zaplanowane są prezentacje zrealizowanych projektów, wystawy, animacje, a także premiera spektaklu tańca współczesnego „Świat nie jest czarno-biały!” Magdaleny Kozik czy teledysku zrealizowanego w ramach projektu „Talenty prosto z Kośminka!” przez grupę dzieci i młodzieży związanej z Bazą na Kośminku (oba projekty były zrealizowane w ramach programu Młodzież Inspiruje Dzielnice).

Wydarzenie to szansa, aby poznać osoby realizujące projekty artystyczne i społeczne, inicjowane przez społeczności szkolne; działania skierowane do osób z niepełnosprawnościami; projekty z zakresu animacji społeczno-kulturalnej;  wzmacniania kompetencji młodych osób czy dotyczące dobrostanu młodych osób, trudności z jakimi się borykają.

Posłuchamy również o tym jak młodzi w ramach realizowanych przez siebie inicjatyw dzielili się swoimi umiejętnościami i pasjami. Podczas wydarzenia będzie można także zobaczyć cztery wystawy zrealizowane przez młodzież.

Zapraszamy do rozmów na temat programów Młodzież Inspiruje Dzielnice i Miejski Aktywator Młodzieżowy!

Dostępność: wydarzenie na I piętrze - Pracownie Kultury Maki - Filia Dzielnicowego Domu Kultury Bronowice dysponują platformą przyschodową (dostępność architektoniczna). Zapewniamy osobę asystującą.
Wydarzenie będzie tłumaczona na Polski Język Migowy (PJM). Możliwość skorzystania z pętli indukcyjnej.

 

 

"Dzielnice Kultury - Młodzież Inspiruje Dzielnice”  (MID) to miejska oferta wsparcia finansowego młodych i okazja do realizacji młodzieżowych działań kulturalnych w dzielnicach Lublina. Z grantu korzystały osoby mieszkające, uczące się lub studiujące w Lublinie w wieku od 10 do 30 lat. Projekt składały samodzielnie, z drugą osobą lub z grupą nieformalną liczącą min. 3 osoby. Operatorami programu w 2023 roku byli: Dzielnicowy Dom Kultury „Bronowice”, Dzielnicowy Dom Kultury „Węglin” oraz Fundacja Działań Edukacyjnych KReAdukacja. Każdy z operatorów koordynował program w konkretnych dzielnicach miasta:

Dzielnicowy Dom Kultury „Bronowice” odpowiada za realizację Programu w dzielnicach: Abramowice, Bronowice, Dziesiąta, Felin, Głusk, Hajdów-Zadębie, Kalinowszczyzna, Kośminek, Tatary.
Dzielnicowy Dom Kultury „Węglin” odpowiada za realizację Programu w dzielnicach: Czuby Południowe, Czuby Północne, Konstantynów, Sławinek, Sławin, Szerokie, Węglin Południowy, Węglin Północny, Zemborzyce.
Fundacja Działań Edukacyjnych KReAdukacja odpowiada za realizację Programu w dzielnicach: Czechów Południowy, Czechów Północny, Ponikwoda, Rury, Stare Miasto, Śródmieście, Wieniawa, Wrotków, Za Cukrownią.

W 2022 roku odbyła się pilotażowa edycja programu. Projekty w tegorocznej edycji (2023) są realizowane od 1 kwietnia do 30 listopada. Ostatnie dwa lata to prawie 70 projektów dzielnicowych wymyślonych, zaplanowanych i zrealizowanych przez i dla młodzieży. Młodzieżowe inicjatywy realizowane w ramach tego programu zostały wsparte łączną kwotą przekraczającą 300 000 złotych.

 

Miejski Aktywator Młodzieżowy (MAM) to program mikrograntów dla nieformalnych grup młodzieży w wieku od 10 do 30 lat na realizację projektów społecznych  i obywatelskich. Realizacja programu jest wynikiem zapisów aplikacji finalnej Lublina o tytuł Europejskiej Stolicy Młodzieży 2023.

Miejski Aktywator Młodzieżowy należy traktować w kategoriach narzędzia do wzmacniania partycypacji młodych ludzi w życie lokalnej społeczności.  Jest to program, który uczy młodzież współdziałania, realizacji wspólnych celów oraz odpowiedzialności społecznej. Głównym celem Miejskiego Aktywatora Młodzieżowego jest wyposażenie młodych Lublinian i Lublinianek w możliwość oddziaływania, budowanie ich świadomości społecznej i obywatelskiej oraz umożliwienie realizacji swoich pomysłów na – niekiedy pierwsze - działania. Istotnym elementem MAM jest zapewnienie młodzieży wsparcia merytorycznego na każdym etapie realizacji projektów – od momentu składania wniosków do ewaluacji. Przyjęcie takiego rozwiązania ma istotną wartość dodaną, gdyż zachęca do aktywności młodzież, która dotychczas nie miała takiej możliwości ani też nie posiada wystarczających kompetencji i umiejętności do technicznej realizacji projektów. W Miejskim Aktywatorze Młodzieżowym liczy się pomysł. Jak wynika z konsultacji założeń programu, młodzi ludzi mają trudności w zdefiniowaniu pojęcia „działania obywatelskie i społeczne”, dlatego też, umożliwienie im uczestnictwa w takim programie jak MAM stanowi jeden z filarów edukacji obywatelskiej.

W ramach pierwszej edycji programu wsparcie otrzymało 20 inicjatyw młodzieżowych. Ilość złożonych wniosków projektowych 3-krotnie przekroczyła pulę środków przeznaczonych na dofinansowanie. Zgłoszone projekty dotyczyły m.in. zwiększenia kompetencji młodych ludzi, działań z zakresu integracji międzykulturowej, wzmacniania głosu młodych osób w środowisku szkolnym, przeciwdziałania mowie nienawiści czy też zajęć z samoobrony dla młodych kobiet.