Każdego roku w dniu 1 grudnia obchodzony jest Światowy Dzień AIDS. Został ustanowiony przez Zgromadzenie Ogólne ONZ w 1988 roku, by zwrócić uwagę świata na problemy wynikające z epidemii HIV/AIDS. Po trzydziestu latach od wykrycia w Polsce pierwszego zakażenia szacuje się, że nawet 35 tys. osób żyje z HIV, a blisko co druga o tym nie wie i może nieświadomie zakażać. Na ryzyko zakażenia HIV narażeni mogą być wszyscy - bez względu na wiek, płeć, orientację seksualną, religię i rasę. Ponad 6 tys. osób na świecie każdego dnia zakaża się HIV, a około 4,5 tys. osób umiera z przyczyn związanych z HIV i AIDS. W Polsce co roku wykrywanych jest około 1200 zakażeń: codziennie średnio 3 osoby dowiadują się o tym, że mają HIV.

Miasto Lublin corocznie włącza się w obchody Światowego Dnia AIDS.

Przypominamy naszym mieszkańcom o możliwości wykonywania badań diagnostycznych w tym zakresie. Badania można bezpłatnie i anonimowo wykonać w punkcie konsultacyjno-diagnostycznym przy ul. Spokojnej 17.

Obchody Światowego Dnia AIDS to też okazja do poszerzenia wiedzy na temat tej choroby. Wydział Zdrowia i Profilaktyki Urzędu Miasta Lublin przekazał materiały promocyjno-edukacyjne dotyczące HIV/AIDS lubelskim placówkom oświatowym oraz niepublicznym zakładom opieki zdrowotnej pozwalające na poszerzenie wiedzy na temat tej groźnej choroby.

W ramach obchodów Światowego Dnia AIDS w dniu 1 grudnia w lubelskich szkołach zorganizowane zostaną akcje edukacyjne dotyczące profilaktyki HIV/AIDS, podczas których młodzi ludzie zapoznają się z problemami związanymi z zakażeniem i sposobami ograniczania ryzyka zachorowania na HIV/AIDS.

Symbolem solidarności z osobami żyjącymi z HIV i chorymi na AIDS i ich bliskimi jest Czerwona Kokardka - nieodłączny element obchodów Światowego Dnia AIDS. Obecność Kokardki w sferze publicznej podczas obchodów Światowego Dnia AIDS przypomina, że osoby żyjące z HIV są pełnoprawnymi członkami społeczeństwa i powinny mieć możliwość życia i pracy w swoim środowisku, pamiętając równocześnie o obowiązku ochrony innych przed zakażeniem. Epidemia HIV to problem wciąż aktualny. Dlatego warto upowszechniać informacje na temat HIV/AIDS, sposobów ograniczania ryzyka zakażenia, możliwości wykonania testu w kierunku HIV, w ten sposób wyrażamy też solidarność z osobami, które cierpią z powodu tej choroby.

Co warto wiedzieć o HIV i AIDS?
Zakażenie HIV oznacza, że w organizmie człowieka znajduje się wirus nabytego niedoboru odporności. Wirus mnoży się i niszczy układ odpornościowy zakażonej osoby, który po pewnym czasie przestaje chronić organizm przed chorobami. Zakażenie HIV nie daje charakterystycznych objawów. Jeśli nie zrobi się testu diagnostycznego można nawet przez 10-12 lat nie wiedzieć o tym, że uległo się zakażeniu. Osoba, która nie wie, że żyje z HIV, może zachorować na AIDS. Może też zakażać innych.

Nieleczone zakażenie HIV prowadzi do rozwoju AIDS, czyli zespołu nabytego niedoboru odporności. AIDS to końcowy etap nieleczonego zakażenia HIV. To zespół chorób atakujących osoby zakażone HIV. AIDS występuje po wielu latach trwania infekcji HIV u osób, które o swoim zakażeniu nie wiedzą. Osoby, które wiedzą o swoim zakażeniu objęte są nowoczesną terapią antyretrowirusową, która zapobiega wystąpieniu AIDS.

Zachęcamy do wykonywania testu.

Więcej informacji można uzyskać na stronie Krajowego Centrum ds. AIDS.