Uczniowie 6 lubelskich szkół ponadpodstawowych wezmą udział w edukacyjnym projekcie „Dobry Klimat w szkole – graMy w zielone!”. Dzisiaj (30 listopada) w Auli Caritas odbyła się jego oficjalna inauguracja. W ramach cyklu zajęć uczestnicy poznają zagadnienia z zakresu błękitno-zielonej infrastruktury w mieście, retencji wody, gospodarki cyrkularnej oraz roli zapylaczy i pożytków w środowisku, a następnie wdrożą je w praktyce.

– Adaptacja do zmian klimatu to nasze wspólne wyzwanie, za które wszyscy jesteśmy odpowiedzialni, a edukacja młodzieży w tym temacie jest bardzo ważna. Tylko dzięki współodpowiedzialności można skutecznie działać na rzecz ograniczania zmian klimatycznych. Dlatego nie mogło zabraknąć tego zagadnienia w działaniach podejmowanych w Lublinie - Europejskiej Stolicy Młodzieży 2023. Młodzież weźmie udział w serii wydarzeń edukacyjnych, m.in. spotkaniach i warsztatach, podczas których uczennice i uczniowie poznają zasady adaptacji do zmian klimatu w mieście oraz będą szukać różnych sposobów zastosowania takich rozwiązań przy swojej szkole. Już teraz jestem bardzo ciekawa efektów realizacji tego projektu – mówi Beata Stepaniuk-Kuśmierzak, Zastępczyni Prezydenta Miasta Lublin ds. Kultury, Sportu i Partycypacji, Pełnomocniczka Prezydenta ds. Europejskiej Stolicy Młodzieży.

W projekcie „Dobry Klimat w szkole – graMy w zielone!” uczestniczy 6 lubelskich szkół: V Liceum Ogólnokształcące im. Marii Skłodowskiej-Curie, XXIII Liceum Ogólnokształcące im. Nauczycieli Tajnego Nauczania, XXX Liceum Ogólnokształcące im. księdza Jana Twardowskiego, Zespół Szkół nr 5 im. Jana Pawła II, Lubelskie Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego i K. K. Baczyńskiego oraz Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 1.

W ramach realizacji projektu w dniach 4-15 grudnia odbędą się trzy spotkania tematyczne w szkołach, a następnie po serii zajęć uczniowie przygotują prace konkursowe. Ich zadaniem będzie opracowanie koncepcji zagospodarowania fragmentu terenu przy swojej szkole, wykorzystujących zaproponowane rozwiązania z zakresu adaptacji do zmian klimatycznych. Konkurs wyłoni dwie zwycięskie szkoły, dla których zostaną przygotowane projekty techniczne, a następnie na ich podstawie nastąpi realizacja na terenie placówki. Prace będzie oceniać komisja składająca się z ekspertów z zakresu partycypacji, architektury krajobrazu, ochrony środowiska oraz edukacji i oświaty, zaś rozstrzygnięcie konkursu zaplanowano na 18 grudnia w „Miejscówce” w SKENDE.

Tematy spotkań:

  • „Błękitno-zielona infrastruktura w miastach (BZI). Retencja wody” – spotkania na ten temat odbędą się w szkołach i terenach przyszkolnych. W ramach zajęć uczestnicy poznają pojęcia retencji wody, wpływu na środowisko, budowy ogrodów deszczowych oraz innych form zbierania i ponownego wykorzystania wody. Uczniowie przeprowadzą również wizję terenową oraz rozpoczną projekt konkursowy pod okiem eksperta od retencji wody i architektury.
  • „Dlaczego partycypacja jest warunkiem gospodarki cyrkularnej?” – zajęcia zostaną zorganizowane w „Miejscówce” i będą prezentacją oraz utrwaleniem wiedzy o podstawach partycypacji społecznej i gospodarki cyrkularnej oraz związków między tymi zjawiskami. Gospodarka cyrkularna, która zakłada zmniejszenie nadprodukcji towarów, które zanieczyszczają planetę jest możliwa, właśnie dzięki wdrożeniu wartości partycypacji społecznej.
  • „Pożytki i zapylacze w procesie adaptacji do zmian klimatu” – zajęcia odbędą się w Miejskiej Pasiece Centrum Spotkania Kultur. Na zajęciach warsztatowych uczniowie zapoznają się z rolą zapylaczy i pożytków w naszym otoczeniu oraz pod czujnym okiem ekspertów stworzą własne mieszanki roślin. 

Projekt „Dobry Klimat w szkole – graMy w zielone!” jest zadaniem publicznym zleconym przez Miasto Lublin, które ma wspomagać rozwój wspólnot i społeczności lokalnych. Zadanie realizuje wyłonione w konkursie Stowarzyszenie Anthill.