W konsultacjach społecznych na temat parku naturalistycznego w wąwozie na Czechowie mieszkańcy zgłosili łącznie 21 uwag. Dyskusję o tym, jak powinien wyglądać nowy park w tej części miasta rozpoczął lipcowy spacer po terenie objętym wstępną koncepcją zagospodarowania.

– Frekwencja na spacerze i udział w konsultacjach pokazały, że urządzenie wąwozu jest ważne dla mieszkańców dzielnicy, a sama koncepcja spotkała się z zainteresowaniem i akceptacją z ich strony. Zebrane w dyskusji nad przyszłością wąwozu sugestie będą dla nas bardzo pomocne przy projekcie wykonawczym dla nowego parku, który ma służyć wszystkim mieszkańcom i łączyć różnorodne funkcje – rekreacyjne, sportowe, edukacyjne i przyrodnicze – mówi Artur Szymczyk, Zastępca Prezydenta Miasta Lublin ds. Inwestycji i Rozwoju.

Konsultacje społeczne w sprawie nowego parku w wąwozie Czechów trwały do 31 sierpnia. Rozpoczął je wspólny spacer z projektantem (4 lipca) po terenie wąwozu między ul. Kameralną a ul. Północną, gdzie mieszkańcom zaprezentowano koncepcję parku naturalistycznego składającego się z Leśnego Korytarza, Polany Centralnej, Polany Północnej i Strefy Street Artu.

– Aktualnie planujemy rozpoczęcie prac w Leśnym Korytarzu, czyli najbardziej dzikiej części wąwozu. Jeszcze w tym roku pojawią się tam miejsca do wypoczynku, budki lęgowe i tablice edukacyjne. Planujemy także elementy zabawowe dla dzieci utrzymane w naturalnej, leśnej stylistyce – mówi Blanka Rdest-Dudak, Dyrektor Wydziału Zieleni i Gospodarki Komunalnej.

W konsultacjach społecznych łącznie wpłynęło 21 uwag, z których 16 uwzględniono w całości lub części. Jedna z nich dotyczyła doprecyzowania i ujednolicenia samej nazwy zadania: Park naturalistyczny w wąwozie na Czechowie pomiędzy ulicami Kameralną i Północną.

Przyjęte do realizacji uwagi dotyczyły głównie zagadnień związanych z wyposażeniem przyszłego parku, m.in. mieszkańcy prosili o umiejscowienie w projekcie urządzeń do street workout, ławek oraz ścieżek rowerowych. Zwracano także uwagę na zachowanie przestrzeni niezagospodarowanej w miejscu wykorzystywanym zimą jako górka saneczkowa. Pojawiły się również prośby o zagospodarowanie wąwozu z zachowaniem istniejącej roślinności, z elementami małej architektury poza pasami komunikacyjnymi oraz z zastosowaniem rozwiązań uwzględniających potrzeby osób z niepełnosprawnością. Część sugestii nie dotyczyła bezpośrednio obszaru wąwozu ani też rekreacyjnego zagospodarowania, jedna natomiast nie była możliwa do uwzględnienia ze względu na niewystarczającą powierzchnię terenów należących do miasta.

Wstępna koncepcja programowa zagospodarowania wąwozu na Czechowie zakłada powstanie czterech stref łączących różne funkcje. Polana Centralna to największa i najszersza część wąwozu między osiedlami, która otrzyma funkcję rekreacyjną m.in. z miejscami odpoczynku i strefą zabaw dla dzieci. Polana Północna to część terenów zielonych zlokalizowana powyżej al. Smorawińskiego, między budynkiem urzędu skarbowego a domem towarowym. Leśny Korytarz to najwęższa część wąwozu prowadząca od Polany Centralnej aż do ul. Północnej. Oprócz funkcji komunikacyjnej, którą pełni, powstanie tam infrastruktura przyrodnicza dla ptaków i małych ssaków oraz mała architektura. W Strefie Street Artu zlokalizowanej pod wiaduktem w al. Smorawińskiego znajdzie się przede wszystkim ogród deszczowy o funkcji retencyjnej z odpowiednio dobranych gatunków roślin magazynujących wodę. Będzie to również miejsce dla sztuki ulicznej jak graffiti czy murale.

Spacer po wąwozie na Czechowie, grupa osób spacerujących
Spacer po wąwozie czechów na zdjęciu między innymi prezydent Szymczyk
Spacer po wąwozie na Czechowie, grupa osób z projektantem...
Spacer po wąwozie na czechowie, na pierwszym planie pies na smyczy, w tle ludzie...
Park w wąwozie Czechów - wizualizacja przedstawiająca ludzi na tle zieleni i małej...
Park w wąwozie Czechów - wizualizacja przedstawiająca ludzi na tle zieleni...
Wizualizacja Park Wąwóz Czechów - plansza przedstawiająca główne części parku