Prezydent Miasta Lublin ogłasza dwa otwarte konkursy ofert na realizację zadań publicznych z zakresu kultury i sztuki: 

  • Dzielnice kultury w 2022 roku
  • Miasto kultury w roku 2022

Zapraszamy do składania ofert, termin upływa 15 grudnia 2021 dla konkursu "Dzielnice Kultury", 20 stycznia 2022 dla konkursu Miasto Kultury.