Jakie są zadania doradcy kredytowego?

Razem z rozwojem intensywnym rynku bankowego oraz pożyczkowego w ostatnich latach, pojawia się coraz to więcej specjalistów jeśli chodzi o zakres doradztwa kredytowego oraz finansowego. Doradca kredytowy to zawód, z którego przedstawicielami wielu z nas miało już nie raz kontakt. Kto to taki? Co należy do jego obowiązków?

Niesamowicie pożyteczny zawód

Zaród kredytowego doradcy w teorii oraz także w wielu przypadkach potwierdzonych w praktyce jest naprawdę bardzo użyteczny. Osobom, które nie mają czasu na zagłębienie się w często bardzo skomplikowane oferty instytucji finansowych, doradcy pomogli i to wiele razy. Przedstawili najważniejsze elementy ofert banków czy też instytucji pożyczkowych. Pokazali także korzystnie oraz niekorzystnie zapisy, a do tego dostosowywali oferty do wszelkich naszych potrzeb. Niekiedy nawet nam sprzedali produkt finansowy, które spełnił nasze oczekiwania.

Jednak pomimo wielu zalet zawodu doradcy kredytowego, należy pamiętać także o niektórych problemach związanych z tą właśnie profesją. Na pewno w ostatnich latach rośnie silnie popularność tego zawodu. Niestety powoduje to, że garną się do niego różni ludzie ze skrajnym całkowicie poziomem doświadczenia oraz wykształcenia. Co więcej, z racji braku regulacji konkretnych, które definiowałyby ten zawód, może nim zajmować się każdy z nas. Może to być nawet osoba bez żadnego doświadczenia oraz bez posiadanej wiedzy z zakresu bankowości oraz pojętymi szeroki zagadnieniami finansów. Warto zawodowi temu przejrzeć się nieco bliżej.

Według dyrektywy Unii Europejskiej dotyczącej pośrednictwa kredytowego, doradca kredytowy jest zawodem wykonywanym przez niezależnych oraz niezwiązanych z żadną instytucją finansową profesjonalistów. Ich rola w założeniach to przede wszystkim pokazanie klientowi wiedzy merytorycznej na temat ochrony jego majątku, a także pokazanie najkorzystniejszych dla niego ofert kredytowych.

Jak wygląda praca doradcy kredytowego?

Warto zapoznać się także z częścią praktyczną działalności większości doradców kredytowych. Znaczna większość ich pracy jest związana z obsługą klientów, którzy poszukują kredytów. Pierwsze spotkanie z klientem mniej więcej zawsze przebiega podobnie. W pierwszej kolejności następuje rozpoznanie potrzeb danej osoby. Następnie rozpoznaje się rodzaj kredytu, jakiego potrzebuje klient. Należy także poznać kwotę pieniężną, która jest potrzebna. Konieczne jest do tego uzyskanie informacji o celu, na jaki ma być przeznaczona pożyczka. Doradca kredytowy musi się także dowiedzieć, czy dany klient nie bierze pod uwagę skorzystania z oferty walutowych kredytów, czy też udzielanych jedynie w walucie polskiej.

Następnie ekspert kredytowy dokonuje oceny wstępnej sytuacji finansowej klienta, sprawdzenie czy istnieje sama możliwość zabezpieczenia kredytu przez poręczycieli czy też hipotekę. Ustalana też jest maksymalna i dogodna jednocześnie wysokość raty, jaką spłacić może klient.

Na sam koniec wspomnijmy, że nie każdy nadaje się do wykonywania tego zawodu.