Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Lublin

Budownictwo kubaturowe - na czym polega?

O budownictwie kubaturowym słyszymy coraz częściej, dlatego warto zgłębić bliżej temat i dowiedzieć się, czym dokładnie jest i jakie jest jego zastosowanie?

Co to jest kubatura?

Aby dowiedzieć się, czym jest tego rodzaju budownictwo, musimy dowiedzieć się, czym jest kubatura. Słownikowe definicje brzmią następująco:

  1. pojemność zbiornika, pomieszczenia lub przedmiotu przestrzennego wyrażona zwykle w metrach sześciennych;
  2. wyznaczanie objętości bryły geometrycznejTak więc, kubatura budynku oznacza nic innego jak pojemność budynku. Kubaturze podlegają niemal wszystkie elementy wchodzące w skład budynku- wliczane są wszelkie przejścia, balkony, tarasy i krużganki. Nie wlicza się natomiast schodów zewnętrznych oraz studzienek.

Sprawdź ofertę nowych mieszkań w Podlaskim

Podział budownictwa

Budownictwo podzielone jest na dwa rodzaje- jest to budownictwo liniowe oraz właśnie kubaturowe. Różnice między nimi są dość zasadnicze, ponieważ budownictwo liniowe jest takim, które kładzie nacisk na długość budowli. Są to więc wszelkiego rodzaju drogi, linie kolejowe oraz instalacje- na przykład wodociągowe. Jeśli chodzi o budownictwo kubaturowe- dotyczy ono obiektów posiadających pojemność, czyli na przykład mieszkania w blokach, domy jednorodzinne, biurowce oraz hale produkcyjne. Za obiekt kubaturowy uznaje się każdy obiekt, który posiada parametr objętościowy. Co ciekawe, przepisy Prawa Budowlanego nie wyjaśniają, czym konkretnie jest budownictwo kubaturowe. Definicja została jednak wyszczególniona przez sąd w roku 2014, a więc całkiem niedawno. Zdarza się, że obiekty budowlane nie mają jasnej klasyfikacji, co do rodzaju budownictwa i muszą być one rozpatrywane indywidualnie.

Komu zlecić kubaturowe budownictwo?

W związku z tym, że do tego typu obiektów zalicza się wszystkie obiekty posiadające objętość, trudno jest określić, komu konkretnie zlecić budowę, ponieważ jest to określenie niezwykle szerokie. Jeśli zamierzamy wybudować prywatny dom jednorodzinny, zleceniem może zająć się każda firma budowlana. Tylko i wyłącznie od nas zależy, komu zlecimy budowę- warto jednak dokonać gruntownych poszukiwań, by ostatecznie się nie rozczarować. Szukajmy firm, które działają w sposób profesjonalny, będziemy mieli wtedy pewność, że wykonawcy budynków kubaturowych działają zgodnie z przyjętymi normami bezpieczeństwa i że do użytku zostanie nam oddany budynek najwyższej jakości.