Wsparcie dla gmin dotkniętych przez nawałnice: spotkanie z wojewodą lubelskim
Ostatnie ekstremalne zjawiska pogodowe przyniosły poważne straty dla mieszkańców regionu. W związku z tym, władze wojewódzkie spotkały się z samorządowcami, aby omówić działania i możliwości wsparcia dla poszkodowanych gospodarstw.

Spotkanie władz wojewódzkich z samorządowcami

W miniony poniedziałek wojewoda lubelski Krzysztof Komorski oraz wicewojewoda Andrzej Maj spotkali się z przedstawicielami samorządów z gmin dotkniętych skutkami niekorzystnych zjawisk atmosferycznych. W spotkaniu uczestniczyli również Henryk Smolarz, Dyrektor Generalnego Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa w Warszawie, Andrzej Romańczuk, Dyrektor Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oraz Mateusz Winiarski, Dyrektor Oddziału Regionalnego Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.

Skutki przymrozków i gradobicia

Pierwsze niepokojące informacje o stratach w gospodarstwach rolnych pojawiły się już pod koniec kwietnia, kiedy to w dniach 23-26 kwietnia region nawiedziły przymrozki. Zgłoszenia o stratach szybko napływały z gmin takich jak Niedrzwica Duża, Chodel i Opole Lubelskie. Do 20 czerwca aż 145 gmin w województwie zgłosiło szkody, co stanowi 68% wszystkich gmin. Przymrozki dotknęły 137 gmin, a dodatkowo w maju 21 gmin zgłosiło straty spowodowane opadami gradu.

Najbardziej dotknięte obszary

Największe straty odnotowano w sadach i na plantacjach owoców jagodowych, gdzie wystąpiły zarówno przymrozki, jak i późniejsze gradobicie. W sumie, ze wstępnych raportów wynika, że szkody dotknęły 3 750 gospodarstw rolnych, a uszkodzona powierzchnia upraw wynosi ponad 5 750 ha. Wartość oszacowanych dotychczas strat to ponad 35 526 000 zł. „Klimat zmienia się na naszych oczach, mają miejsce anomalie pogodowe, a w związku z tym, tak nieprzyjemne zdarzenia dotykają państwa 'małe ojczyzny', ich mieszkańców, gospodarstwa, sady” - powiedział wojewoda lubelski Krzysztof Komorski.

Prace komisji i przyszłe działania

Do dnia sporządzenia informacji, 18 gmin przekazało łącznie 175 protokołów z szacowania strat. Ze względu na trwające prace komisji oraz brak ostatecznych danych można przypuszczać, że wartości strat ulegną jeszcze zwiększeniu. Wojewoda lubelski podkreślił, że sytuacja jest monitorowana na bieżąco, a władze wojewódzkie będą podejmować wszelkie możliwe działania, aby pomóc poszkodowanym gospodarstwom.

Możliwe formy wsparcia

Podczas spotkania omawiano różne możliwe formy wsparcia dla poszkodowanych rolników. Wśród propozycji znalazły się m.in. pomoc finansowa, programy wsparcia dla odbudowy plantacji oraz inne formy pomocy materialnej. Istotne jest, aby mieszkańcy dotkniętych gmin mogli jak najszybciej wrócić do normalności i kontynuować swoją działalność rolniczą.


Urząd Wojewódzki