Czasem decydują detale: o wyborze podnośników koszowych

Podnośniki koszowe można podzielić według różnych kryteriów na wiele kategorii, co trochę porządkuje ofertę, ale nie zawsze jest wystarczające, żeby wybrać najwłaściwszy model do swoich potrzeb. Niekiedy o wyborze będą decydowały czynniki, które nie są rozpatrywane w pierwszej kolejności.

Czy typ podnośnika może mieć decydujące znaczenie?

Choć zwykle możliwości na przykład podnośnika nożycowego i masztowego są różne, to są takie modele, które pod względem udźwigu czy stabilności będą bardzo zbliżone. W takich przypadkach wybiera się podnośniki koszowe Lublin między innymi według kryterium typu, a konkretnie tych parametrów związanych z konkretną konstrukcją, które w pierwszym momencie nie były kluczowe, ale mogą okazać się przydatne. W podanym przykładzie można na przykład bazować na tym, że o ile podnośnik nożycowy będzie działał wyłącznie w jednej płaszczyźnie, to podnośniki masztowe mogą dawać nieco większe możliwości na przykład, jeśli chodzi o wysięg boczny.

Wyposażenie akcesoryjne

Bardzo często jest tak, że akcesoria do podnośników koszowych są wymienne przynajmniej między modelami tego samego producenta, ale nie zawsze musi tak być. Wówczas o wyborze mogą decydować akcesoria dostępne dla danego modelu. Kluczowym przykładem może być akcesoryjny generator. W pewnym sensie w tej kategorii mieści się też wybór między modelem spalinowym a hybrydowym. Tutaj istotna będzie różnica w cenie, ale w pewnych warunkach możliwość pracy przynajmniej częściowo na silniku elektrycznym może pozwolić na realizację wybranych zadań dodatkowych, które nie były przewidziane pierwotnym planem. Znaczenie może mieć także choćby typ zastosowanego systemu zabezpieczeń, który na przykład zapewni większą swobodę działania pracownikowi na platformie lub będzie mniej kłopotliwy w codziennej eksploatacji.

Lepsze warunki serwisu

Wybierając podnośniki koszowe, nie zawsze jako główne kryterium uwzględnia się warunki serwisu maszyny. Tymczasem tak przy wynajmie, jak i przy zakupie podnośnika mogą one mieć znaczenie, szczególnie jeśli terminarz prac jest napięty. Tutaj wchodzić w grę mogą na przykład czas reakcji serwisu, dostępność podnośników zastępczych czy pewne dodatkowe gwarancje po stronie dostawcy. I oczywiście – w większości przypadków nie trzeba będzie z nich korzystać, ale właśnie to może często przesądzić czy to o wyborze konkretnego modelu podnośnika, czy nawet firmy, od której się go wynajmuje lub kupuje. W przypadku nowych podnośników dodatkowo dochodzą warunki gwarancji producenta, ale te dotyczą już głównie podstawowych kwestii, które zdecydowanie nie mogą zostać uznane jedynie za detale.