Uroczystości Dnia Strażaka przed Pałacem Sanguszków w Lubartowie
W Lubartowie świętowano Dzień Strażaka z wielkim rozmachem. W obecności licznych gości i przedstawicieli władz, strażacy otrzymali odznaczenia i awanse, co stanowi wyraz uznania dla ich ciężkiej pracy i poświęcenia.
  1. Msza święta w intencji strażaków odbyła się w Bazylice św. Anny, inaugurując dzień uroczystości.
  2. Podczas apelu przed Pałacem Sanguszków nowy Komendant Powiatowy PSP, mł. bryg. Paweł Bochyński, został oficjalnie przywitany ze sztandarem komendy.
  3. Wyróżnienia i awanse otrzymali zarówno funkcjonariusze PSP, jak i członkowie Ochotniczych Straży Pożarnych.
  4. Szczególne wyróżnienia, w tym Medale „Za Zasługi dla Pożarnictwa” oraz Odznaki „Zasłużony dla Ochrony Przeciwpożarowej”, zostały wręczone zasłużonym strażakom.

Wśród zaproszonych na obchody znaleźli się m.in. Zenon Pisiewicz, Lubelski Komendant Wojewódzki PSP, oraz Bartosz Dąbrowski, członek Prezydium Zarządu Głównego ZOSP RP. Podziękowania dla strażaków i wyrazy uznania za ich służbę płynęły od wszystkich obecnych, co podkreślało wagę i znaczenie ich codziennej pracy dla społeczności lokalnej.

W trakcie ceremonii wręczono liczne odznaczenia. Srebrną Odznakę „Zasłużony dla Ochrony Przeciwpożarowej” otrzymali Mariusz Grzesiuk i Piotr Grzeszczak, zaś Brązową - Krzysztof Gierach oraz inni zasłużeni strażacy. Wyróżnienia te są dowodem głębokiego szacunku i wdzięczności, jaką społeczność darzy swoich bohaterów codziennego życia.

Zakończenie uroczystości to moment pełen wzruszeń i wspólnego świętowania. Zaproszeni goście, w tym także przedstawiciele lokalnych władz, nie szczędzili ciepłych słów pod adresem strażaków, którzy na co dzień z narażeniem własnego życia dbają o bezpieczeństwo mieszkańców. Dzień Strażaka w Lubartowie raz jeszcze udowodnił, jak wielkie znaczenie dla lokalnej społeczności ma służba tych niezwykłych ludzi.


Opierając się na: WSP w Lublinie