Zmiany kadrowe na szczytach Lubelskiej Państwowej Straży Pożarnej
W nowym rozdaniu kadrowym Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie doszło do znaczących zmian na kluczowych stanowiskach. Zmiany te mają na celu dalsze usprawnienie działania jednostki i podniesienie poziomu bezpieczeństwa mieszkańców.
  1. Zenon Pisiewicz, Komendant Wojewódzki PSP, dokonał nowych nominacji.
  2. Bryg. Jarosław Hamaluk objął stanowisko naczelnika wydziału operacyjnego.
  3. Stanowisko naczelnika wydziału kontrolno-rozpoznawczego powierzono st. kpt. Piotrowi Olejnikowi.
  4. Mł. kpt. Tomasz Jankowski został nowym zastępcą naczelnika wydziału kadr.

Zmiany w strukturze kadrowej Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie są efektem starannej analizy potrzeb i wyzwań, przed którymi stoi jednostka. W dniu 27 marca 2024 roku, podczas uroczystości z udziałem Komendanta Wojewódzkiego PSP, st. bryg. Zenona Pisiewicza oraz jego zastępców, ogłoszono nowe nominacje. Celem tych zmian jest nie tylko wzmocnienie potencjału operacyjnego PSP, ale również zapewnienie mieszkańcom jeszcze wyższego poziomu bezpieczeństwa.

Stanowiska te zostały powierzone osobom z bogatym doświadczeniem i wiedzą, co niewątpliwie przyczyni się do dalszego rozwoju jednostki i skuteczniejszej ochrony przed zagrożeniami. Zarówno bryg. Jarosław Hamaluk, odpowiedzialny teraz za wydział operacyjny, jak i st. kpt. Piotr Olejnik na czele wydziału kontrolno-rozpoznawczego, oraz mł. kpt. Tomasz Jankowski, zastępca naczelnika wydziału kadr, mają przed sobą ważne zadania związane z organizacją pracy i koordynacją działań na rzecz bezpieczeństwa.

Ta reorganizacja kadrowa jest odpowiedzią na dynamicznie zmieniające się otoczenie i rosnące wymagania społeczne wobec służb ratowniczych. Dzięki nim Państwowa Straż Pożarna w Lublinie będzie mogła jeszcze bardziej efektywnie realizować swoją misję, chroniąc nas wszystkich przed skutkami nieszczęśliwych wypadków i katastrof.


Straż Pożarna w Lublinie