Nawet 20 tys. zł czeka na uczelnie wyższe i instytuty badawczo-naukowe w ramach nadchodzącej, trzeciej edycji miejskiego programu „Visiting Professors in Lublin”. Inicjatywa ma ułatwić organizację wizyt znanych naukowców, ludzi biznesu czy przedstawicieli czołowych instytucji na lubelskich uczelniach, poprzez wsparcie finansowe ze strony Miasta. Zgłoszenia przyjmowane są do 31 października.

– Działalność środowiska naukowego buduje markę Lublina jako gospodarczej siły regionu. Już dziś jesteśmy w czołówce polskich miast pod względem umiędzynarodowienia uczelni, a dalsze zwiększenie tego poziomu stanowi jeden z priorytetów rozwojowych w zakresie akademickości Lublina. Wizyty zagranicznych gości, wybitnych osobistości świata nauki i biznesu, budują nie tylko rangę uczelni, ale również prestiż całego miasta – mówi Krzysztof Żuk, Prezydent Miasta Lublin.

W ramach III edycji Konkursu uczelnie i instytuty mogą otrzymać środki finansowe w przedziale od 5 tys. do 20 tys. zł brutto. Nabór wniosków na wizyty odbywające się od 1 stycznia do 10 grudnia 2024 r. potrwa do końca października. Więcej informacji w regulaminie Konkursu i na stronie www.nauka.lublin.eu oraz pod numerem telefonu (81) 466 25 15.

Program „Visiting Professors in Lublin” jest inicjatywą Miasta Lublin. Program wzmacnia międzynarodową współpracę badawczą, a także wspiera rozwój potencjału dydaktycznego oraz procesu nawiązywania i utrzymywania międzynarodowych kontaktów z ośrodkami naukowymi na świecie przez lubelskie uczelnie wyższe i instytuty naukowo-badawcze.

Do tej pory w ramach pierwszych dwóch edycji Programu Lublin odwiedziło łącznie dziewięcioro wybitnych osobistości świata nauki. Pośród nich znaleźli się m.in. psycholog prof. Clive Wynne z Arizona State University (USA), którego główną tematyką badań jest zachowanie psów i ich dzikich krewnych; prof. Joan Garcia z Universitat Politècnica de Catalunya (Hiszpania), prowadzący interdyscyplinarne badania nad rozwojem i ulepszaniem biotechnologii środowiskowych; prof. Om Prakash Kharbanda z All India Institute of Medical Sciences (Indie) - wybitny klinicysta i naukowiec, stale przyczyniający się do rozwoju ortodoncji, łączący wiedzę z zakresu ortodoncji i zdrowia publicznego, czy też dr hab. Luis Inostroza reprezentujący The Ruhr-University Bochum (Niemcy), którego głównym obszarem specjalizacyjnym jest ekologia obszarów zurbanizowanych oraz ekonomia miejska.