W 21 września 2023 roku w Brukseli odbyło się spotkanie poświęcone wzmacnianiu systemów opieki zdrowotnej w czasach kryzysu. Dotyczyło ono najlepszych praktyk z Ukrainy i innych państw europejskich. Spotkanie zorganizowane zostało przez AHF Europe w siedzibie Stałej Reprezentacji Litwy przy Unii Europejskiej w Brukseli.

Spotkanie otworzyła Maryna Slobodnichenko, Wiceminister Zdrowia Ukrainy, podkreślając znaczenie i rolę funkcjonującego systemu opieki zdrowotnej w czasie wojny. Dyskusja toczyła się wokół kluczowych potrzeb związanych z dbaniem o dostęp i jakość usług zdrowotnych a także sposobów, w jaki Komisja Europejska wspiera te wysiłki w Ukrainie. Miasto Lublin reprezentowała dr Barbara Danieluk, Dyrektor Wydziału Zdrowia i Profilaktyki Urzędu Miasta. Przedstawiła doświadczenia Lublina jako miasta, które przyjęło i zorganizowało wsparcie dla kilkudziesięciu tysięcy uchodźców wojennych z Ukrainy, ze szczególnym zwróceniem uwagi na pomoc medyczną udzielaną uchodźcom. Podczas spotkania z przedstawicielami AHF z innych krajów europejskich zaproszeni goście mieli możliwość wymiany doświadczeń i nawiązania relacji biznesowych.

Fundacja AIDS Healthcare Foundation (AHF) z siedzibą w Los Angeles to światowa organizacja non-profit zapewniająca najnowocześniejszą medycynę i wsparcie dla ponad 1 000 000 osób w 45 krajach. Obecnie jest ona największym na świecie dostawcą opieki medycznej w zakresie HIV/AIDS. Tworząc i wdrażając nowe programy w społecznościach w całych Stanach Zjednoczonych i za granicą, poszerzają zakres świadczenia opieki zdrowotnej i wpływają na politykę, mając na celu ratowanie większej liczby istnień ludzkich. Obecnie AHF działa w następujących krajach europejskich: Estonii, Gruzji, Grecji, Litwie, Holandii, Portugalii, Rosji, Wielkiej Brytanii i Ukrainie.

spotkanie w Brukseli poświęcone było wzmacnianiu systemów opieki zdrowotnej w...
spotkanie w Brukseli poświęcone było wzmacnianiu systemów opieki zdrowotnej w...
spotkanie w Brukseli poświęcone było wzmacnianiu systemów opieki zdrowotnej w...
dr Barbara Danieluk, Dyrektor Wydziału Zdrowia i Profilaktyki Urzędu Miasta