W dniu 11 września Pan Paweł Łatuszka, wicepremier w Zjednoczonym Gabinecie Przejściowym Białorusi i zastępca kierownika Zjednoczonego Gabinetu Przejściowego Białorusi powołanego przez demokratyczne siły Białorusi, spotkał się z Krzysztofem Żukiem, Prezydentem Lublina w lubelskim Ratuszu.

W ramach spotkania poruszono m.in. kwestie integracji białoruskiego biznesu z polskim środowiskiem biznesowym, aktualne zagadnienia wynikające z przejścia pod jurysdykcję podatkową Polski oraz o perspektywach współpracy białoruskiego i polskiego biznesu po zmianach ustrojowych na Białorusi. Rozmawiano również o sytuacji białoruskich uchodźców, którzy po 2020 roku przyjechali do Polski, w tym również do naszego miasta.

Pan Paweł Łatuszka w 2020 roku publicznie poparł protesty na Białorusi wobec ewidentnych fałszerstw reżimu Aleksandra Łukaszenki w czasie wyborów prezydenckich. Opuścił kraj i w ubiegłym roku wszedł w skład Zjednoczonego Gabinetu Przejściowego Białorusi na emigracji. W marcu tego roku sąd białoruski skazał go zaocznie na 18 lat więzienia. Zjednoczony Gabinet Przejściowy Białorusi, stworzony przez Swietłanę Cichanouską, opowiada się za likwidacją reżimu Aleksandra Łukaszenki oraz deklaruje demokratyzację Białorusi i chęć przystąpienia do Unii Europejskiej.