W dniach 7-8 marca br. urzędnicy Urzędu Miasta Lublin wraz z innymi osobami, które są zaangażowane w tworzenie polityki młodzieżowej Lublina, odwiedzili Urząd Miasta Warszawy. Wizyta studyjna miała na celu poznanie procesu tworzenia polityki młodzieżowej w stolicy Polski, wymianę doświadczeń i dobrych praktyk w tym zakresie, a także pogłębienie wiedzy nt. prowadzenia konsultacji społecznych dot. polityki młodzieżowej.

Podczas wizyty odbyły się, między innymi, spotkania z przedstawicielami Fundacji Pole Dialogu – odpowiedzialnej za tworzenie polityki młodzieżowej Warszawy, wiceprezeską zarządu Fundacji Civis Polonus – osobą, która została włączona do grupy eksperckiej podczas tworzenia polityki miasta stołecznego oraz przedstawicielką Stowarzyszenia Edukacji Krytycznej, odpowiedzialnego za konsultacje społeczne polityki młodzieżowej w Warszawie.

Odwiedzono też Centrum Wspierania Rodzin „Rodzinna Warszawa” i FabLab – miejsca, w których młode osoby mogą realizować swoje pasje i hobby, brać udział w bezpłatnych aktywnościach i warsztatach oraz po prostu dobrze się bawić.

Wizyta studyjna zainspirowała osoby zaangażowane w budowanie polityki młodzieżowej w Lublinie do wdrażania różnorodnych rozwiązań podczas procesu jej kształtowania.

Wizyta studyjna odbyła się w ramach inicjatywy bilateralnej „Młodzież dla Miasta, Miasto dla Młodzieży – projekty i inicjatywy angażujące i włączające lokalne społeczności” finansowanej w ramach Mechanizmu Finansowego EOG oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego na lata 2014-2021.

wizyta w fablab
uczestnicy wizyty
uczestnicy wizyty podczas wspólnej pracy w fablab
uczestnicy podczas prezentacji 'Młodej Warszawy'