wywiad

14 listopada br. przy Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Bychawie odbyło się uroczyste przekazanie do eksploatacji systemu zasilania awaryjnego szpitala w energię elektryczną. W wydarzeniu wzięli udział Andrzej Chrząstowski - Wicestarosta Lubelski, Krzysztof Chmielik - Przewodniczący Rady Powiatu, Piotr Derkaczew - Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Bychawie oraz Pracownicy SP ZOZ w Bychawie. Poświecenia inwestycji dokonał Kapelan Szpitala ks. Tomasz Dobrzyński.

W ramach prac wykonana została wymiana zespołu prądotwórczego
z dotychczasowego użytkowanego z 1977 r. o mocy 100 KW na nowy o mocy 200 KW.

Zakres Inwestycji obejmował w szczególności:

  1. roboty budowlane polegające na wykonaniu układu rezerwowego zasilania obiektów SP ZOZ w Bychawie;
  2. dostawę i montaż nowego aparatu prądotwórczego;
  3. dostawę i montaż pozostałych elementów i urządzeń wskazanych w dokumentacji technicznej;
  4. przeszkolenie pracowników Zamawiającego w zakresie obsługi urządzenia;
  5. wykonanie zabezpieczenia przeciwwilgociowego agregatu prądotwórczego i automatyki sterowania (szafy rozdzielczej).

Zrealizowana inwestycja poprawi w znaczącym stopniu warunki stabilizacji  i bezpieczeństwa energetycznego Szpitala. Zdemontowany stary agregat został przekazany Powiatowi Lubelskiemu (Organ Tworzący), który następnie przekazał go Miejskiemu Szpitalowi Nr 2 w mieście Równe w Ukrainie.

Koszt realizacji inwestycji to niemal 500 000 zł który w całości został pokryty dzięki dotacji z budżetu Powiatu Lubelskiego.