30 września 2022 r. w auli Lubelskiego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego odbyła się uroczystość obchodów 50-lecia Zespołu Poradni nr 1 w Lublinie. Na uroczystości przybyli m.in. Pan Mariusz Banach - Zastępcy Prezydenta Miasta Lublin, Pani Ewa Dumkiewicz-Sprawka - Dyrektor Departamentu Oświaty i Wychowania, Pan Mirosław Wójcik – Wicekurator Oświaty, Pani Jadwiga Mach - Radna Rady Miasta Lublin, Pani Barbara Warda - Pełnomocnik Prezydenta Miasta Lublin ds. współpracy z dyrektorami szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez miasto Lublin oraz obecni i byli pracownicy placówki.

Po oficjalnym powitaniu Gości nastąpiła prezentacja placówki wraz z jej historią. W programie uroczystości znalazł się także wykład pt. „Asertywność w zawodach pomocowych”  wygłoszony przez dr hab. Teresę Zubrzycką. Zespół Poradni oraz pracownice placówki zostali uhonorowani Medalem Prezydenta Miasta Lublin. W czasie obchodów Jubileuszu przedstawiono również aktualną ofertę Poradni PPP nr 5 oraz Specjalistycznej Poradni Zawodowej. Bardzo miłym akcentem na zakończenie był występ niespodzianka przygotowany przez pracowników ZP1.

Lublin z Panią Małgorzatą Długosz - Dyrektorką Zespołu Poradni nr 1" class="js-lightbox" data-group="module" rel="module"> 50-lecie Zespołu Poradni nr 1
50-lecie Zespołu Poradni nr 1
50-lecie Zespołu Poradni nr 1
Lublin dla Zespołu Poradni nr 1" class="js-lightbox" data-group="module" rel="module"> Jubileusz 50-lecia Zespołu Poradni nr 1
Jubileusz 50-lecia Zespołu Poradni nr 1
50-lecie Zespołu Poradni nr 1
Jubileusz 50-lecia Zespołu Poradni nr 1
50-lecie Zespołu Poradni nr 1
Jubileusz 50-lecia Zespołu Poradni nr 1
Jubileusz 50-lecia Zespołu Poradni nr 1
Jubileusz 50-lecia Zespołu Poradni nr 1
Lublin oraz Dyplomem od Lubelskiego Kuratora Oświaty" class="js-lightbox" data-group="module" rel="module"> 50-lecie Zespołu Poradni nr 1