Dzisiaj (19 września) w Centrum Kultury w Lublinie odbyła się kolejna edycja Gali „Aktywni z Lublina”. Wydarzenie od lat promuje pozytywny wizerunek osób z niepełnosprawnościami oraz podejmowane przez nie aktywności w różnych sferach życia.

– Spotkanie było doskonałą okazją do uhonorowania osób z niepełnosprawnościami oraz instytucji działających w Lublinie na rzecz pełnego włączenia społecznego. Wydarzenie i przyznawane wyróżnienia są tym bardziej znaczące, że nominowane osoby i instytucje wskazały zarówno Społeczna Rada do Spraw Osób Niepełnosprawnych, jak i organizacje pozarządowe działające na rzecz środowiska osób z niepełnosprawnościami. Gratuluję wszystkim wyróżnionym oraz dziękuję za współpracę i ogromne zaangażowanie przy realizacji tak wielu działań i inicjatyw. Dzięki temu wspólnie poprawiamy jakość życia naszych mieszkańców i mieszkanek z niepełnosprawnościami. Tworzenie warunków godnego życia oraz warunków do pełnej aktywności w różnych obszarach życia społecznego to nasze priorytety – mówi Monika Lipińska, Zastępca Prezydenta Miasta Lublin ds. Społecznych.

Lista osób wyróżnionych podczas Gali „Aktywni z Lublina” 2022

 • Za działalność na rzecz osób z niepełnosprawnościami Medalem Zasłużony dla Miasta Lublin zostali uhonorowani:
 1. Pan Jan Arczewski: pracuje jako psycholog w Domu Pomocy Społecznej Kalina w Lublinie, którego także jest mieszkańcem. Jest inicjatorem i prowadzącym pierwszy w Polsce Telefon Zaufania dla Osób Niepełnosprawnych od 2016 roku. Jego działalność na rzecz środowiska osób z niepełnosprawnościami została wielokrotnie uhonorowana. Został finalistą konkursu „Człowiek bez barier 2004” i pierwszym laureatem Nagrody Prezydenta RP „Dla Dobra Wspólnego” w 2016 r. W 2017 r. znalazł się w Liście Mocy, publikacji wydanej przez Integrację, z sylwetkami 100 najbardziej wpływowych Polek i Polaków z niepełnosprawnością i w tym samym roku otrzymał Nagrodę TOTUS Fundacji Dzieło Nowego Tysiąclecia.
 2. Pan Marek Stępniak: założyciel i Wiceprezes Fundacji Fuga Mundi. Z ogromnym zaangażowaniem i pasją od wielu lat aktywizuje i integruje środowisko osób z niepełnosprawnościami. Fundacja była pierwszą z dwóch organizacji pozarządowych, która podjęła się realizacji usług asystenta osoby niepełnosprawnej w Lublinie na zasadach określonych przez samorząd Miasta Lublin.
 3. Pani Anna Szema: pracownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie. W najtrudniejszym okresie pandemii była odpowiedzialna za koordynację działań Miasta Lublin na rzecz osób starszych, z niepełnosprawnością, nie mających w swym otoczeniu bliskich, którzy mogliby je wesprzeć w zabezpieczeniu niezbędnych potrzeb. Pani Anna wykazała się niezwykłą empatią i zaangażowaniem w realizację tego przedsięwzięcia.
 4. Pani Sylwia Góźdź: Dyrektor Środowiskowego Domu Samopomocy „Mozaika” w Lublinie. Placówki, którymi kieruje Pani Dyrektor angażowały się w szycie maseczek, wspieranie uczestników i ich rodzin w zapewnieniu wsparcia i kontynuacji procesu rehabilitacji w trudnym czasie pandemii.
 5. Pan Tomasz Sułek: pracownik Zarządu Transportu Miejskiego w Lublinie. W okresie pandemii był koordynatorem ds. transportu. Jego ogromne zaangażowanie zapewniło osobom starszym, z niepełnosprawnością i niesamodzielnym, mającym problemy z poruszaniem się i dotarciem do punktu szczepień przeciw COVID-19 możliwość sprawnego i bezpiecznego skorzystania ze zorganizowanego i bezpłatnego transportu zapewnianego przez Miasto.
 • Medal Prezydenta Miasta Lublin otrzymali:
 1. Pan Mirosław Stępniak: od 2014 roku działa w Lubelskim Stowarzyszeniu dla Osób Głuchych Migiem przez Świat, jest propagatorem wiedzy o Kulturze Głuchych oraz ich życiu, uczestniczy w wielu działaniach promocyjnych Miasta Lublin nagrywając tzw. vlogi dla osób niesłyszących. Dzięki umiejętności motywowania ludzi do działania sprawił, że środowisko osób o specyficznych potrzebach w komunikacji zaczęło podejmować różne rodzaje i formy aktywności społecznej.
 2. Pani Dorota Krać: Prezes Okręgu Lubelskiego Polskiego Związku Niewidomych. Uczy także języka angielskiego w ramach projektu „Horyzonty Rehabilitacji Osób Niewidomych i Tracących Wzrok”. W okresie izolacji związanej z pandemią wprowadziła i nadzorowała pracę zdalną, a potem hybrydową w Związku. Pani Dorota jest przykładem osoby niezwykle aktywnej, potrafiącej osiągnąć, mimo niepełnosprawności, sukces w wielu dziedzinach życia.
 3. Pani Zofia Brzozowska: Wiceprezes Lubelskiego Forum Organizacji Osób Niepełnosprawnych Sejmik Wojewódzki. Od wielu lat jest osobą niezwykle zaangażowaną w działania rzecz integracji środowisk i organizacji osób z niepełnosprawnościami oraz promocji ich działalności.
 4. Pan Janusz Włodarczyk: tłumacz, lektor/wykładowca języka migowego. Pracuje w Polskim Związku Głuchych Oddziale Lubelskim jako instruktor rehabilitacji społecznej osób niesłyszących. Pomaga osobom głuchym w ich codziennym życiu, niesie pomoc w różnych sytuacjach życiowych.
 5. Pani Dorota Łukasiewicz: Członek Zarządu Fundacji Fuga Mundi. Z ogromnym zaangażowaniem i pasją realizuje misję Fundacji, którą jest wyrównywanie szans oraz stwarzanie osobom niepełnosprawnym warunków do samodzielnego, niezależnego, aktywnego i równoprawnego funkcjonowania w każdej sferze życia społecznego. Jest osobą niezwykle ciepłą, rozumiejąca potrzeby środowiska osób z niepełnosprawnościami.
 6. Pani Monika Sieniuta-Kozakiewicz: współzałożycielka Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną CAMINO. Od 2016 roku corocznie organizuje Festiwal - Mikołajki Hip-Hopowe, w którym uczestniczą dzieci i młodzież bez względu na poziom sprawności intelektualnej. Warto również wspomnieć o pasji, z jaką Pani Monika fotografuje osoby z niepełnosprawnością. Jej prace ukazują piękno, wrażliwość, radość, głębokie relacje oraz godność tych osób.
 7. Pani Agnieszka Burda: wykładowczyni lotniczych uczelni wojskowych z zakresu specjalistycznego języka angielskiego. Wolontariuszka w Fundacji Teatroterapia Lubelska, od wielu lat uczy języka angielskiego osoby z niepełnosprawnością intelektualną, uczestników warsztatu terapii zajęciowej. Przetłumaczyła także obszerny album dotyczący sztuki artbrut.
 8. Pan Łukasz Siatkowski: grafik i muzyk, absolwent kulturoznawstwa oraz teologii na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Opracował specjalną technikę, którą nazywa karambolizacją przestrzeni. Wystawia z sukcesami swoje prace od 2006 roku. Jest również producentem muzyki noize.
 9. Pan Szymon Węgrzycki: osoba prowadząca z sukcesem działalność gospodarczą. Firma funkcjonuje pod nazwą „Węgrzycki | Biuro Rachunkowe”. Obsługuje około 60 firm i organizacji, a ich liczba stale wzrasta. Ponadto Pan Szymon interesuje się filmem, muzyką, uczy się gry na pianinie a jego największą pasją są gry – planszowe i karciane oraz klasyczne, takie jak szachy.
 10. „Savicki 1976 sp. z o. o.”: firma jubilerska, która w zakładzie w Lublinie zatrudnia osoby głuche i słabosłyszące. Obecnie stanowią oni 25% osób zatrudnionych. Pracodawca widzi wiele pozytywów w zatrudnianiu osób głuchych, a wzajemna komunikacja nie stanowi problemu. Samoistnie wśród załogi powstały intuicyjne formy komunikacji łączące język osób słyszących i niesłyszących. Firma „Savicki” jest nielicznym przykładem pracodawcy przełamującego bariery w dostępie do zatrudnienia na wolnym rynku osób głuchych.
 • Ponadto za niezwykłe zaangażowanie pozwalające budować w naszym mieście sprawnie funkcjonującą sieć pomocy zapewniającą stabilność opieki osobom potrzebującym wsparcia w czasie pandemii, wyróżniono dyplomem organizacje pozarządowe oraz placówki i instytucje:
 1. Stowarzyszenie Synergia: realizator usług o charakterze opiekuńczym zlecanych przez Miasto, Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”, innych programów i projektów na rzecz osób starszych i z niepełnosprawnościami. Usługi są świadczone na bardzo wysokim poziomie, a na szczególne wyróżnienie zasługuje praca wykonywana z ogromnym zaangażowaniem i oddaniem na rzecz podopiecznych w okresie pandemii.
 2. Caritas Archidiecezji Lubelskiej: organizacja, która podczas pandemii prowadziła z ogromnym zaangażowaniem wiele działań, począwszy od zbierania środków finansowych na zakup respiratora poprzez organizację akcji wolontariuszy pomagających seniorom, osobom z niepełnosprawnościami, wspieraniem osób bezdomnych.
 3. Lubelski Oddział Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża: w czasie pandemii wspierał najbardziej potrzebujących pomocy mieszkańców miasta, w tym osoby starsze i z niepełnosprawnościami. Pracownicy z ogromnym zaangażowaniem realizowali także zadania zlecane przez Miasto w zakresie świadczenia usług o charakterze opiekuńczym.
 4. Polski Związek Głuchych Oddział Lubelski: w czasie pandemii wspierał osoby głuche, które ze względu na swoją niepełnosprawność miały utrudnione funkcjonowanie w zakresie dotykającej ich bardzo głęboko izolacji, jak też braku możliwości swobodnej komunikacji przede wszystkim ze służbą zdrowia oraz szkołami.
 • Warsztaty Terapii Zajęciowej:
 1. Warsztat Terapii Zajęciowej przy Fundacji Teatroterapia Lubelska,
 2. Warsztat Terapii Zajęciowej przy Stowarzyszeniu na Rzecz Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej Ruchowo,
 3. Warsztat Terapii Zajęciowej przy Lubelskim Towarzystwie Dobroczynności,
 4. Warsztat Terapii Zajęciowej przy Spółdzielni Niewidomych im. Modesta Sękowskiego,
 5. Dwa Warsztaty Terapii Zajęciowej przy Stowarzyszeniu „Źródło" Osób Niepełnosprawnych, Ich Rodzin i Przyjaciół,
 6. Warsztat Terapii Zajęciowej przy Polskim Stowarzyszeniu na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną,
 7. Warsztat Terapii Zajęciowej przy Charytatywnym Stowarzyszeniu Niesienia Pomocy Chorym „Misericordia",
 8. Warsztat Terapii Zajęciowej przy Fundacji Aktywator.
 • Środowiskowe Domy Samopomocy:
 1. Środowiskowy Dom Samopomocy „Mozaika”,
 2. Środowiskowy Dom Samopomocy „Kalina”,
 3. Środowiskowy Dom Samopomocy „Absolwent”,
 4. Środowiskowy Dom Samopomocy „Misericordia”,
 5. Środowiskowy Dom Samopomocy „Serce”,
 6. Środowiskowy Dom Samopomocy „Mefazja",
 7. Środowiskowy Dom Samopomocy „Akademia Artystyczna”,
 8. Środowiskowy Dom Samopomocy „Roztocze”.
 • Dzienne Ośrodki Wsparcia:
 1. Dzienny Ośrodek Adaptacyjny dla Dzieci i Młodzieży z Niepełnosprawnością Intelektualną,
 2. Ośrodek Wsparcia dla Dzieci z Niepełnosprawnością „Benjamin”.
 • Placówki edukacyjne:
 1. Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 1 w Lublinie,
 2. Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 2 w Lublinie,
 3. Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnych im. Prof. Zofii Sękowskiej w Lublinie,
 4. Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci i Młodzieży Niesłyszącej i Słabo Słyszącej im Jana Pawła II,
 5. Szkoła Podstawowa Specjalna nr 26.
 • Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Lublinie
 • Zespół Ośrodków Wsparcia