Trwa budowa dróg na Czechowie Południowym, Wrotkowie i Dziesiątej. Powstają tam ul. Wapowskiego, Oczki, Brata Alberta wraz z ul. Kuncewiczowej oraz droga pomiędzy ul. Milenijną a ul. Szeligowskiego. Nowa infrastruktura na osiedlach mieszkaniowych ma być gotowa z początkiem listopada, a koszt prac drogowych to około 5 mln zł.

– Budowa dróg osiedlowych przebiega zgodnie z harmonogramem. Najbardziej zaawansowane prace są na ul. Wapowskiego i Oczki. Zależy nam, aby mieszkańcy jak najszybciej skorzystali z nowych jezdni, chodników oraz miejsc parkingowych. Wykonywana infrastruktura poprawi obsługę komunikacyjną w poszczególnych dzielnicach oraz zwiększy bezpieczeństwo i komfort jej użytkowników – mówi Artur Szymczyk, Zastępca Prezydenta Miasta Lublin, ds. Inwestycji i Rozwoju.

Na ul. Wapowskiego i Oczki roboty drogowe dobiegają końca. Obecnie na ul. Wapowskiego wykonywane są trawniki. Do realizacji pozostało wyregulowanie krat studni sieci kanalizacji deszczowej, dokończenie przejścia wyniesionego z kostki betonowej oraz ustawienie słupów oświetleniowych. Nowa ulica, która powstała na odcinku od skrzyżowania z ul. Samsonowicza do skrzyżowania z ul. Domeyki, ma szerokość 6 m i długość około 135 m. Zakres zadania obejmował również budowę 24 miejsc postojowych, obustronnych chodników, oświetlenia ulicznego, kanalizacji deszczowej oraz kanału technologicznego. Wykonawca zabezpieczył również istniejące sieci elektroenergetyczne, teletechniczne i gazowe. Budowa ul. Wapowskiego utworzy ostatni brakujący element połączenia komunikacyjnego starego i nowych osiedli mieszkaniowych w dzielnicy Wrotków.

Z kolei na ul. Oczki przed drogowcami jeszcze drobne poprawki i roboty porządkowe wraz z wykonaniem nawierzchni z destruktu na pozostałej części ulicy. Prace objęły odcinek o długości 110 m od ul. Kochanowskiego do ul. Kunickiego. Budowę nowej drogi połączono z wykonaniem kanalizacji deszczowej, brakujących przyłączy wodociągowych i kanalizacji sanitarnej oraz usunięciem kolizji z siecią gazową. Poza jezdnią i chodnikami, powstały także miejsca postojowe i zjazdy do posesji.

Budowana jest również ul. Brata Alberta wraz z ul. Kuncewiczowej. W ramach zadania wykonano kanalizację deszczową i oświetlenie, wodociąg i kanalizacją sanitarną. Dodatkowo usunięto kolizje z siecią gazową oraz sieciami elektroenergetycznymi. Powstaną tam również chodniki i zjazdy do nieruchomości. Obecnie trwa wykonywanie warstwy konstrukcyjnej jezdni oraz ustawianie krawężników i kładziona jest nawierzchnia z kostki betonowej. Docelowo nowo wybudowana ul. Brata Alberta będzie miała długość około 250 m, a nowy odcinek ul. Kuncewiczowej około 65 m. 

Natomiast na odcinku pomiędzy ul. Milenijną a ul. Szeligowskiego zakończone są wszystkie prace podziemne związane z budową oświetlenia ulicznego, kanalizacji deszczowej oraz zabezpieczeniem istniejącej sieci sanitarnej i gazowej. Aktualnie trwają roboty ziemne związane z nasypem pod konstrukcję drogi. Do połowy sierpnia planowane jest wykonanie warstwy podbudowy z piasku stabilizowanego cementem. Drogowcy zbudują drogę między ul. Milenijną a ul. Szeligowskiego o nawierzchni bitumicznej, szerokości 6 m i długości około 80 m. Ponadto, zakres zadania obejmuje budowę 8 zatok postojowych do parkowania samochodów osobowych oraz obustronnych chodników. Budowa nowej drogi łączącej jedną z głównych ulic dzielnicy Czechów Południowy – ul. Szeligowskiego, z obsługującą duże osiedle bloków wielorodzinnych ul. Milenijną, znacząco poprawi dostępność komunikacyjną tej części miasta. Nowa droga będzie stanowiła przedłużenie ul. Gębali prowadzącej bezpośrednio w rejon głównych lubelskich szpitali i budynków uczelni medycznej.

Wykonawcą robót jest konsorcjum firm KPRD Lublin oraz PRD Lubartów. Koszt inwestycji to ponad 4,9 mln zł, a termin na realizację upływa 4 listopada. Dofinansowanie zadań drogowych pochodzi z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.