W dniach 17-22 lipca 2022 r. przedstawiciele Urzędu Miasta Kiszyniowa uczestniczyli w wizycie studyjnej uzupełnionej programem szkoleniowym. Jej celem było poznanie mechanizmów efektywnego zarządzania miejskim transportem zbiorowym, stosowanych przez lubelski samorząd. Gospodarzem wizyty był Urząd Miasta Lublin i Zarząd Transportu Miejskiego w Lublinie.

Głównym celem wizyty delegacji z Kiszyniowa było poznanie dobrych europejskich praktyk w zakresie zarządzania transportem publicznym. Podczas pobytu w Lublinie przedstawiciele Urzędu Miasta oraz Generalnej Dyrekcji Transportu Miejskiego i Dróg Komunikacyjnych w Kiszyniowie zapoznali się m.in. z zasadami planowania transportu publicznego, procedurami wydawania zezwoleń przewoźnikom, realizowanymi inwestycjami w zakresie transportu publicznego, a także z zasadami organizacji systemu parkingów typu P&R w Lublinie. Uczestnikom wizyty został także zaprezentowany nowoczesny system biletu elektronicznego Lubika, oferujący pasażerom przyjazne, bezkontaktowe metody realizacji płatności za przejazdy komunikacją miejską z wykorzystaniem płatności zbliżeniowych i aplikacji mobilnej oraz sklepu internetowego Lubika. Goście z Kiszyniowa zapoznali się z metodami kształtowania polityki taryfowej w transporcie publicznym w Lublinie. Dużym zainteresowaniem cieszyła się wizyta w Centrum Sterowania Ruchem w Lublinie oraz w Miejskim Przedsiębiorstwie Komunikacyjnym.

Cieszymy się, że mamy okazję przejąć doświadczenie władz samorządowych Lublina, dzięki unijnemu projektowi „MOVE IT like Lublin”. Z pewnością ta pierwsza wizyta studyjna pozwoli nam poznać najlepsze praktyki modernizacji systemu miejskiego transportu publicznego, które będziemy później wdrażać w Kiszyniowie, zaczynając od realizacji polityk i strategii rozwoju w zakresie transportu, a kończąc na rozbudowie buspasów i stworzeniu Centrum Monitorowania Ruchu - powiedział Ilie Ceban, zastępca burmistrza Kiszyniowa.

Więcej o wizycie przedstawicieli z Kiszyniowa pisaliśmy w połowie lipca.

Wizyta została zorganizowana w ramach projektu „MOVE IT like Lublin” – inicjatywy na rzecz zrównoważonego rozwoju transportu publicznego w Kiszyniowie, finansowanej przez Unię Europejską i realizowanej przez Urząd Miasta Kiszyniowa.