W dniu 18 maja 2002 r. odbyło się uroczyste nadanie sztandaru Szkole Podstawowej nr 15 im. Jana Pawła II w Lublinie.

W gronie zaproszonych gości znaleźli się: Zastępca Prezydenta Miasta Lublin ds. Oświaty i Wychowania – pan Mariusz Banach, Zastępca Prezydenta Miasta Lublin ds. Kultury, Sportu i Partycypacji – pani Beata Stepaniuk-Kuśmierzak, Dyrektor Departamentu Oświaty i Wychowania – pani Ewa Dumkiewicz-Sprawka, Lubelski Kurator Oświaty – pani Teresa Misiuk, Pełnomocnik Prezydenta Miasta Lublin ds. współpracy z dyrektorami szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez miasto Lublin – pani Barbara Warda, przedstawiciele lubelskich szkół podstawowych, Rady Rodziców i Grona Pedagogicznego oraz społeczność szkolna.

Uroczystość rozpoczęła się mszą świętą w kościele pw. św. Maksymiliana. Dalsza część uroczystości odbyła się w budynku szkoły, gdzie miało miejsce przekazanie sztandaru na ręce dyrektora szkoły p. Adama Szymali. Sztandar został ufundowany przez Radę Rodziców; ma kształt kwadratu o wymiarach 100x100 cm.  Awers – jest w kolorze czerwonym, na takim tle widnieje godło państwowe – orzeł biały zwrócony głową w prawo. Głowę orła zdobi złota korona, dziób i szpony również mają złotą barwę. Rozpostarte skrzydła symbolizują dążenie do najwyższego lotu, gotowość do pokonywania przeszkód i trudności. Nad królewskim Orłem widnieje złoty napis: Szkoła Podstawowa nr 15 – u podnóża napis: im. Jana Pawła II w Lublinie. Rewers – przejęty ze sztandaru Gimnazjum nr 15 jako kontynuacja wypracowanej tradycji, obranych wartości i dobrych działań –  jest w kolorze złotym. W środkowej części znajduje się popiersie – podobizna Patrona Jana Pawła II; pod popiersiem widnieje motto zaczerpnięte z homilii do młodzieży wygłoszonej w Łowiczu 14 czerwca 1999 r.: Nie lękajcie się szukać prawdy… Sztandar obszyty jest złotymi frędzlami, toczone drzewce – przejęte ze sztandaru Gimnazjum – zakończone jest metalowym okuciem z figurą orła w koronie;
na drzewcach gwoździe – stare i nowe – które zostały uroczyście wbite przez dyrektora szkoły i zaproszonych gości.

Po wystąpieniu dyrektora  głos zabrali zastępca Prezydenta Miasta Lublin, pan Mariusz Banach oraz Lubelski Kurator Oświaty, pani Teresa Misiuk, a następnie zaprezentowano część artystyczną przygotowaną przez uczniów Szkoły Podstawowej nr 15.

Uroczyste nadanie sztandaru Szkole Podstawowej nr 15 - prezentacja sztandaru
Uroczyste nadanie sztandaru Szkole Podstawowej nr 15
Uroczyste nadanie sztandaru Szkole Podstawowej nr 15 - przekazanie sztandaru...
Uroczyste nadanie sztandaru Szkole Podstawowej nr 15 - przemawia dyrektor Szkoły...
Uroczyste nadanie sztandaru Szkole Podstawowej nr 15 - pamiątkowy gwóźdź wbija...
Uroczyste nadanie sztandaru Szkole Podstawowej nr 15 - pamiątkowy gwóźdź wbija...
Uroczyste nadanie sztandaru Szkole Podstawowej nr 15 - pamiątkowy gwóźdź wbija...
Uroczyste nadanie sztandaru Szkole Podstawowej nr 15 - pamiątkowy gwóźdź wbija...
Uroczyste nadanie sztandaru Szkole Podstawowej nr 15
Uroczyste nadanie sztandaru Szkole Podstawowej nr 15 - przemawia Prezydent Mariusz...
Uroczyste nadanie sztandaru Szkole Podstawowej nr 15 - wręczenie adresu...
Uroczyste nadanie sztandaru Szkole Podstawowej nr 15 - msza święta