Zdjęcie Jezusa i napis Życzenia

Niech Zmartwychwstanie Pana uwolni nas od trosk i bólu, niech da nam siłę pokonywania trudności i pozwoli z nadzieją patrzeć w przyszłość.

życzenia w formie graficznej