Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Lublin

W dniu dzisiejszym (25 listopada) Pan Mariusz Banach, Zastępca Prezydenta ds. Oświaty i Wychowania Urzędu Miasta Lublin gościł w Ratuszu Panią Fabienne Ricordel, attachée ds. współpracy edukacyjnej w Ambasadzie Francji w Polsce oraz przedstawicieli lubelskich szkół. Tematem spotkania była promocja nauki języka francuskiego w polskich szkołach. Poruszono również zagadnienia związane z projektami, których celem jest wspieranie mobilności uczniów. Zebranie odbywało się w klimacie dyskusji i wymiany poglądów, pomysłów i doświadczeń oraz dzielenia się metodami i narzędziami pracy w środowisku uczniowskim.