Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Lublin

Młodzieżowi zawodnicy MOTORU Lublin pojawili się 24 listopada w lubelskich szkołach. Ile razy się pan przewrócił? Kiedy rozpoczął pan treningi? A czy dziewczyny też mogą jeździć? - na niekończące się pytania uczniów cierpliwie odpowiadali: Wiktor Firmuga, Jan Młynarski i Maksymilian Śledź oraz trenerzy: Maciej Kuciapa i Maciej Więckowski. Nie mniejsze zainteresowanie wzbudzał towarzyszący zawodnikom sprzęt. Nie zabrakło propozycji odpalenia motoru padały fachowe pytania o pojemność silnika, koszt, możliwą prędkość i wytrzymałość sprzętu. Podczas wizyt w VI Liceum Ogólnokształcącym i Szkołach Podstawowych nr 2 i nr 20 utytułowani zawodnicy opowiadali uczniom o sporcie  żużlowym, ciężkiej pracy podczas treningów i przygotowaniach do kolejnych zawodów. Wielką atrakcją była możliwość zrobienia sobie zdjęcia na motorach treningowych. 

spotkanie zawodników Motoru z uczniami w Szkole Podstawowej nr 2
zdjęcie pamiątkowe zawodników z uczniami
Lublin z uczniami w SP 20 w Lublinie - prezentacja motoru" class="js-lightbox" data-group="module" rel="module"> spotkanie zawodników Motoru <a href=Lublin z uczniami w SP 20 w Lublinie - prezentacja..." />
Lublin z uczniami szkoły nr 20 w Lublinie - zdjęcie pamiątkowe" class="js-lightbox" data-group="module" rel="module"> spotkanie zawodników Motoru <a href=Lublin z uczniami szkoły nr 20 w Lublinie - zdjęcie..." />
Lublin z uczniami Szkoły Podstawowej nr 2 w Lublinie" class="js-lightbox" data-group="module" rel="module"> spotkanie zawodników Motoru <a href=Lublin z uczniami Szkoły Podstawowej nr 2 w Lublinie" />
Lublin z uczniami Liceum Ogólnokształcącego nr 6 w Lublinie" class="js-lightbox" data-group="module" rel="module"> spotkanie zawodników Motoru <a href=Lublin z uczniami Liceum Ogólnokształcącego nr 6 w..." />
Lublin z młodzieżą z Liceum Ogólnokształcącego nr 6 w Lublinie" class="js-lightbox" data-group="module" rel="module"> spotkanie zawodników Motoru <a href=Lublin z młodzieżą z Liceum Ogólnokształcącego nr 6 w..." />
trener Maciej Więckowski prezentuje sprzęt szkoleniowy
Lublin w SP 20" class="js-lightbox" data-group="module" rel="module"> wizyta zawodników Motoru <a href=Lublin w SP 20" />