logo i napis kuratorium oświaty w Lublinie

Głosem narodu jest harmonia ojczysta, mieczem – jedność i zgoda, celem – prawda. Cyprian Kamil Norwid

Lublin, 1 września 2021 roku
 
Szanowni Państwo
Dyrektorzy, Nauczyciele i Wychowawcy,
Przedstawiciele organów prowadzących
Rodzice i Uczniowie
 
Inaugurujemy nowy rok szkolny. W tym uroczystym dniu szczególne życzenia kieruję do uczniów rozpoczynających naukę w klasach pierwszych a także do wszystkich, którzy na pewno stęsknili się już za kolegami i nauczycielami oraz oczekują na wyzwania kolejnego roku nauki. Życzę, aby szkoła sprostała Waszym oczekiwaniom a czas w niej spędzony był źródłem inspirujących doświadczeń, rozwijania zainteresowań oraz budowania przyjaznych relacji. Niech każdy podjęty przez Was wysiłek zaprocentuje dobrymi ocenami a zdobyta wiedza i umiejętności staną się kapitałem na kolejne etapy edukacji.
Dyrektorom, nauczycielom, wychowawcom, pracownikom szkół i placówek oświatowych oraz organom prowadzącym życzę wielu sukcesów w realizacji zawodowych planów i odwagi w podejmowaniu wyzwań, które zwykle towarzyszą nam na progu każdego roku szkolnego. Państwa profesjonalizm i zaangażowanie są najważniejszym elementem sukcesu edukacyjnego i wychowawczego uczniów a dobra współpraca i wsparcie – gwarancją efektywności całego systemu edukacji.
Kolejny już rok wszyscy stajemy przed wyzwaniami, które wynikają z troski o zdrowie i bezpieczeństwo dzieci. Wierzę, że nauczeni doświadczeniami ostatnich kilkunastu miesięcy potrafimy przetrwać ten szczególny czas, stosując standardy bezpieczeństwa rekomendowane przez Ministra Edukacji i Nauki, Ministra Zdrowia oraz Głównego Inspektora Sanitarnego. Ten sukces nie będzie jednak możliwy bez dobrej współpracy z rodzicami; wierzę, że ich mądrość i rozwaga, systematyczna obserwacja dzieci i współdziałanie w realizacji szkolnych procedur sanitarnych pozwolą zapewnić dzieciom optymalne warunki do nauki. Szkoły są do powrotu uczniów dobrze przygotowane a profesjonalizm dyrektorów, nauczycieli oraz pracowników oświaty zagwarantują nie tylko wysoką jakość edukacji, wychowania i opieki, ale nade wszystko - bezpieczeństwo powierzonych im uczniów.
Wszystkim Uczniom, Rodzicom, Nauczycielom, Pracownikom i Przyjaciołom Oświaty życzę dobrego zdrowia oraz bezpiecznej pracy i nauki w nowym roku szkolnym.
 
Lubelski Kurator Oświaty
Teresa Misiuk