Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Lublin

ochrona prawna Lublin

Jednym z ważnych elementów ubezpieczenia osobowego jest tak zwana ochrona prawna. Na czym polega ta usługa? Przed jakimi kosztami w Lublinie może nas uchronić? Więcej na ten temat w poniższym tekście.

Ochrona prawna - co to za rodzaj ubezpieczenia?

Jak często mamy do czynienia z konfliktami i sprawami, które kończą się w sądzie? Jeśli jesteśmy osobą publiczną, zarządzamy majątkiem, działamy w trudnej lub niebezpiecznej branży, możemy spodziewać się, że pomoc prawna będzie nam potrzebna. Ponadto ubezpieczenie od ochrony prawnej może przydać się w wielu sytuacjach, o których często nie myślimy na co dzień, np. kwestie spadkowe, dotyczące prawa pracy czy prawa konsumenckiego.

Ochrona prawna w tym aspekcie zobowiązuje towarzystwo ubezpieczeniowe do pokrycia kosztów, które wiążą się z obsługą prawną. To doskonałe rozwiązanie, gdy obawiamy się wydatków sądowych czy w ramach wynajęcia prawnika. Niestety, świadomość dochodzenia swoich praw jest w Polsce niska. Z usługi ubezpieczenia korzysta zaledwie kilka procent dorosłych osób w naszym kraju, choć nie jest to drogie rozwiązanie, o czym poniżej.

Zakres ochrony prawnej

Towarzystwa zazwyczaj proponują ubezpieczenie ochrony prawnej w dwóch wariantach - podstawowym i rozszerzonym. Ich zakres jest różny w zależności od firmy, którą wybierzemy, ale najczęściej obejmuje pokrycie kosztów związanych z:

  • wynajęciem prawnika lub radcy prawnego,
  • opłatami sądowymi,
  • wynajęciem rzeczoznawcy,
  • dojazdem na sprawę sądową (szczególnie przydatne, gdy musimy udać się do miasta w innym województwie),
  • kradzieżą danych osobowych (TU pokryje koszty związane z wyłudzonymi kredytami),
  • doradztwem prawnym np. w ramach wykroczeń drogowych,
  • ochroną umów sprzedaży, kupna,
  • tworzeniem wzorów pism urzędowych.

Ponadto firmy oferują wsparcie, np. rekomendują prawnika lub udzielają porad prawnych telefonicznie. Oczywiście, podobnie jak w ramach innych ofert ubezpieczeniowych, towarzystwa pokrywają koszty obsługi prawnej tylko do wysokości sumy ubezpieczenia. Dodatkowe wydatki będziemy musieli pokryć z własnej kieszeni. Koszt rocznej składki za ochronę prawną, jak już wspomnieliśmy, nie jest wygórowany. Za ponad 300 zł możemy objąć nią całą rodzinę na 12 miesięcy, co biorąc pod uwagę ceny usług prawniczych, nie jest ogromnym wydatkiem.

Wyłączenia odpowiedzialności

Ze względu na charakter usługi, firmy umieszczają w warunkach ubezpieczenia tak zwane wyłączenia odpowiedzialności. To inaczej sytuacje, w których nie dojdzie do wypłaty rekompensaty. Zazwyczaj dotyczą one sytuacji, w których byliśmy pod wpływem alkoholu lub środków odurzających, a także w sprawach rodzinnych. Nie każda umowa będzie nas chronić w czasie spraw spadkowych czy dotyczących umów kredytowych, dlatego koniecznie musimy przeczytać OWU (ogólne warunki ubezpieczenia) przed podpisaniem umowy.

Mieszkasz w Lublinie i szukasz skutecznej, szerokiej ochrony prawnej? Skontaktuj się z Eurofinance - znajdziemy dla Ciebie najkorzystniejszą umowę w ramach ubezpieczenia osobowego. Wszystkie formalności załatwimy w ciągu jednego spotkania lub rozmowy.