Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Lublin

Służebność drogi – na czym polega i jakie prawa ma właściciel gruntu

Służebność jest ograniczeniem prawa własności do nieruchomości. Wyróżnia się trzy rodzaje służebności: gruntową, osobistą oraz służebność przesyłu. Służebność gruntowa polega na obciążeniu jednej z nieruchomości na rzecz innej, w celu zwiększenia jej użyteczności.

Przykładem może być możliwość korzystania z drogi lub studni na terenie drugiej nieruchomości. To najczęstszy temat sporu między sąsiadami jakie wpływają do sądów. Służebność przesyłu dotyczy jedynie przedsiębiorców i zezwala im na korzystanie z nieruchomości w celu przeprowadzenia przez nią urządzeń takich jak sieci energetyczne, wodociągi, kanalizacja, linia telefoniczna lub gazociąg. Jest wiele posesji, na których stoją słupy energetyczne, studzienki lub część prywatnej posesji jest przeznaczona do użytku publicznego jak chodnik.

Zobacz też: Kryzys zatrudnienia i praw pracownika w czasie pandemii

Służebność osobista także obciąża nieruchomość, ale w przeciwieństwie do innych rodzajów tego ograniczającego prawa, przysługuje ona konkretnej osobie fizycznej. Ma ona na celu zapewnienie zaspokojenia podstawowych potrzeb danej osoby, np. pozwala na dożywotnie mieszkanie w konkretnym miejscu. Takie prawo do użytkowania domu, mieszkania lub jego części ustanawia się, np. motywując obawą o śmierć współmałżonka. Zdarza się, że nawet po rozwodzie jedno z małżonków wciąż ma możliwość korzystania z służebności osobistej. Jeśli jednak stosunki między rozwodnikami nie są przyjazne, zwykle nie jest to dobre rozwiązanie. W sytuacjach, gdy konieczne jest ustanowienie lub zrzeczenie się służebności adwokat płock rozwód może pomóc je rozwiązać.

Rodzaje służebności gruntowej

Najczęściej spotykanym rodzajem służebności jest służebność gruntowa. Istnieje podział tego prawa na czynny oraz bierny. Służebność czynna polega na korzystaniu z obciążonej nieruchomości przez właścicieli nieruchomości władnącej. Może ona dotyczyć wielu aspektów. Najczęstszym rodzajem jest służebność drogi koniecznej, czyli możliwość korzystania z drogi przebiegającej przez inną posesję. W praktyce oznacza to dojazd do własnej nieruchomości przez teren sąsiada. Służebność bierna gruntu polega natomiast na wprowadzeniu pewnego ograniczenia dla osób zamieszkujących obciążoną nieruchomość. Przykładem może być zakaz budowy przy granicy posesji. W każdym przypadku właściciel nieruchomości władnącej musi jednak pamiętać, że nie może powodować żadnych szkód, użytkując nieruchomość służebną. W przeciwnym wypadku właściciel gruntu ma prawo zażądać zmiany w ustanowionym prawie, a czasami nawet całkowitego zniesienia służebności.