Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Lublin

Tworzenie skutecznego marketingu w dzisiejszych czasach to spore wyzwanie. Wszystkiego jest bowiem za dużo, a konsumenci bombardowani są nadmiarem informacji i reklam, z których z coraz większym trudem wyławiaja to, co faktycznie może ich zainteresować. Współczesny marketing internetowy powinien opierać się na wielokanałowej i zintegrowanej strategii oraz bezpośredniej komunikacji z obecnymi i potencjalnymi klientami. Za wszelkimi działaniami w sieci stać powinna porządnie zaplanowana promocja, odpowiednie pozycjonowanie stron oraz doskonale skonstruowane SEO.

 

Określ cele kampanii

Reklama w Internecie może mieć różne oblicza. Najważniejszym jest jasne określenie i szczegółowe doprecyzowanie celu kampanii promocyjnej. To cel kampanii determinuje bowiem cały proces jej projektowania i konstruowania scenariusza. Kampanie marketingowe dzielą się najogólniej na kampanie: komercyjne i społeczne oraz rozproszone (które dotyczą raczej szerokiego tematu, czy problemu, Anie konkretnego produktu lub usługi) i tematyczne (dotyczące konkretnego produktu lub usługi). W praktyce mogą one mieć różny charakter: uderzeniowy, pulsacyjny lub stały.

 

Celem kampanii może być np. kształtowanie świadomości marki i/lub jej promocja, ale też sprzedaż konkretnego produktu bądź usługi. To dwa skrajne przykłady celów: najbardziej ogólny i ten najbardziej szczegółowy – oba mogą być równie ważne i mieć pośrednie lub bezpośrednie przełożenie na wyniki handlowe danej firmy. Nie należy zapominać, że cel kampanii powinien być konkretny i mierzalny (np. pozyskanie 100 nowych klientów, zwiększenie o 50% konwersji na stronie, zwiększenie o 100% liczby wzmianek w sieci o marce itd.). Wyznaczając cele najlepiej wyznaczyć również termin ich realizacji

 

Odpowiednia komunikacja z klientem

Planując kampanię marketingową należy zaplanować również sposób komunikacji z klientem. Najefektywniejszym obecnie sposobem docierania do klientów (aktualnych i potencjalnych) jest komunikacja bezpośrednia i spersonalizowana, oparta o rozbudowane bazy danych i wspierana zaawansowanymi technologicznie narzędziami internetowymi (takimi jak np. AdWords). W nawale informacji i reklam pozwala to na zaoferowanie klientowi produktów i usług, którymi rzeczywiście jest (lub może być!) zainteresowany.

 

Potrzebujesz pomocy w prowadzeniu działań marketingowych w Internecie? Wejdź na stronę https://octamedia.pl/ i zapoznaj się z ofertą.