Powiat Lublin: Dofinansowanie na 4 mikrobusy dla osób niepełnosprawnych
Zarząd Powiatu w Lublinie podpisał dwie umowy z Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON), które umożliwiają dofinansowanie zakupu czterech mikrobusów przystosowanych do przewozu osób z niepełnosprawnościami. Pojazdy te trafią do różnych instytucji na terenie powiatu, co znacząco poprawi mobilność osób z ograniczeniami ruchowymi.

Umowy na zakup mikrobusów dla osób niepełnosprawnych

W ramach inicjatywy mającej na celu likwidację barier transportowych, Powiat Lubelski uzyskał środki z PFRON na zakup czterech mikrobusów. Każdy z pojazdów będzie mógł przewozić do dziewięciu osób i zostanie przekazany do różnych placówek i gmin, które szczególnie potrzebują wsparcia w zakresie transportu osób niepełnosprawnych.

Beneficjenci programu dofinansowania

Dofinansowane mikrobusy trafią do następujących jednostek:

  • Zespołu Szkół Specjalnych przy Domu Pomocy Społecznej w Matczynie
  • Centrum Administracyjnego Domu Dziecka w Przybysławicach
  • Gminy Jabłonna
  • Gminy Niemce

Każda z tych jednostek od dawna borykała się z problemem braku odpowiedniego transportu dla swoich podopiecznych, co często ograniczało ich możliwości uczestnictwa w różnych formach aktywności społecznej i edukacyjnej.

Współpraca z PFRON

Podpisanie umów z PFRON odbyło się z udziałem kluczowych przedstawicieli władz powiatowych i funduszu. W ceremonii uczestniczyli dr inż. Sylwia Pisarek-Piotrowska, Starosta Lubelski, Iwona Pulińska, Wicestarosta Lubelski, oraz pełnomocnicy oddziału lubelskiego PFRON, Ryszard Dados i Janina Włodarczyk.

Starosta Lubelski podkreśliła, że uzyskane fundusze to efekt skutecznej współpracy z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Lublinie. "Dzięki Programowi wyrównywania różnic między regionami III możemy realnie wpływać na poprawę jakości życia osób z niepełnosprawnościami w naszym powiecie" - dodała Sylwia Pisarek-Piotrowska.

Finansowanie i dalsze kroki

Łączna wartość dofinansowania wynosi 576 000 zł, co stanowi 85% całkowitych kosztów zakupu pojazdów. Pozostałe 15% zostanie pokryte z budżetów lokalnych gmin oraz innych źródeł. W najbliższym czasie planowane jest podpisanie końcowych umów z gminami Jabłonna i Niemce, co umożliwi finalizację zakupu mikrobusów i ich przekazanie do użytkowania.

Realizacja tego projektu to kolejny krok w kierunku zwiększenia dostępności transportu dla osób niepełnosprawnych, co ma kluczowe znaczenie dla ich integracji społecznej i zawodowej. Lokalne władze liczą, że w przyszłości uda się uzyskać kolejne środki na podobne inicjatywy.


Wg inf z: Starostwo Powiatowe w Lublinie