Spotkanie Lubelskiej Grupy Koordynacyjnej nt. pomocy uchodźcom z udziałem wicewojewody
W Lubelskim Urzędzie Wojewódzkim odbyło się kolejne spotkanie poświęcone wsparciu uchodźców z Ukrainy. Wicewojewoda Andrzej Maj oraz członkowie Lubelskiej Grupy Koordynacyjnej omówili przygotowania do wdrożenia nowelizacji ustawy o pomocy dla obywateli Ukrainy. Spotkania te mają kluczowe znaczenie dla skutecznej koordynacji działań humanitarnych w regionie.

Przygotowania do nowelizacji ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy

Wicewojewoda lubelski Andrzej Maj w czwartek uczestniczył w kolejnym spotkaniu Lubelskiej Grupy Koordynacyjnej, gdzie omawiano przygotowania do wdrożenia nowelizacji ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy. Jak sam podkreślił, obecny miesiąc stanowił spore wyzwanie dla urzędu, który intensywnie pracował nad adaptacją nowych przepisów. Proces przygotowawczy, obejmujący aspekty organizacyjne, nadal trwa, a nowe wytyczne ministerialne wciąż napływają.

„Ten miesiąc dla naszego urzędu sporym wyzwaniem. Przygotowywaliśmy się do wprowadzenia nowelizacji ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy. Ten proces przygotowawczy, m.in. pod kątem organizacyjnym, nadal trwa. Jest wiele rzeczy, które ciągle się pojawiają, zwłaszcza jeżeli chodzi o wytyczne ministerstwa. Mieliśmy wiele spotkań, zarówno z samorządami, jak i z przedstawicielami ministerstwa” – powiedział wicewojewoda Andrzej Maj.

Urzędnicy Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego przedstawili działania podjęte w ostatnim czasie, mające na celu zapewnienie płynnego wdrożenia nowych przepisów. Wicewojewoda wyraził nadzieję, że mimo potencjalnych incydentów, nowelizacja zostanie wprowadzona w sposób spokojny i skuteczny.

„Mamy nadzieję, że uda się nam wprowadzić tę nowelizację w sposób spokojny, chociaż na pewno nie obejdzie się od jakichś incydentów, które mogą się pojawić. Dzisiaj będziemy o tym wszystkim rozmawiać. Urzędnicy Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego przedstawią wszystkie prace, które wykonaliśmy w ostatnim czasie” – dodał wicewojewoda lubelski.

Cel i struktura Lubelskiej Grupy Koordynacyjnej

Lubelska Grupa Koordynacyjna odgrywa kluczową rolę w koordynacji działań humanitarnych w regionie. Spotkania odbywają się cyklicznie i są poświęcone kwestiom istotnym dla wsparcia uchodźców w Polsce. Grupa wspiera działania władz lokalnych w zakresie reagowania humanitarnego oraz zapewnia spójne i skuteczne interwencje.

Jej celem jest wzmocnienie koordynacji strategicznej i operacyjnej oraz wymiana informacji między Wojewodą Lubelskim, władzami lokalnymi i organizacjami społeczeństwa obywatelskiego. W skład grupy wchodzą przedstawiciele różnych organizacji, w tym Agencji ONZ, międzynarodowych i krajowych organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów zaangażowanych w pomoc humanitarną.

Zakres działań Lubelskiej Grupy Koordynacyjnej

Działania podejmowane przez Lubelską Grupę Koordynacyjną obejmują szeroki zakres kwestii związanych z bezpieczeństwem, ochroną zdrowia, edukacją, zaspokajaniem podstawowych potrzeb, żywności, zakwaterowania, warunków sanitarnych i higienicznych, logistyki oraz pomocy pieniężnej. Członkami grupy są m.in. Bractwo Miłosierdzia im. św. Brata Alberta w Lublinie, Caritas Archidiecezji Lubelskiej, Caritas Archidiecezji Zamojsko-Lubaczowskiej, Centrum Wolontariatu w Lublinie, Fundacja im. Leny Grochowskiej, Fundacja Jana Zamojskiego, Fundacja Nowy Staw, Instytut na Rzecz Państwa Prawa, Konsulat Generalny Ukrainy w Lublinie, Kuratorium Oświaty w Lublinie, Nadbużański Oddział Straży Granicznej oraz Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie.

Lubelska Grupa Koordynacyjna jest platformą, która umożliwia wymianę doświadczeń i najlepszych praktyk, co jest kluczowe dla skutecznego wsparcia uchodźców. Dzięki współpracy różnych podmiotów możliwe jest wypracowanie kompleksowych rozwiązań, które odpowiadają na potrzeby osób dotkniętych konfliktem zbrojnym na Ukrainie.


Opierając się na: LUW Lublin