Powiatowe Obchody Dnia Strażaka w Parczewie: msza, apel i nominacje

19 maja 2024 roku odbyły się Powiatowe Obchody Dnia Strażaka, które przyciągnęły wielu znamienitych gości oraz mieszkańców powiatu parczewskiego. Uroczystość rozpoczęła się w Bazylice Mniejszej, a następnie przeniosła się na plac wewnętrzny Komendy Powiatowej PSP w Parczewie, gdzie miały miejsce przemówienia, wręczenie odznaczeń i awansów.

  1. Msza święta w intencji strażaków.
  2. Przemarsz uczestników na plac wewnętrzny Komendy Powiatowej PSP.
  3. Wręczenie odznaczeń i awansów.
  4. Udział znamienitych gości w uroczystości.

Uroczystości rozpoczęły się mszą świętą o godzinie 10:30, koncelebrowaną przez ks. kan. Andrzeja Biernata, ks. kapelana Romana Wojtczuka oraz ks. kan. Jacka Nazaruka. Msza była dedykowana strażakom i ich rodzinom. W trakcie liturgii ks. kan. Andrzej Biernat ogłosił nominację na kapelana strażaków powiatu parczewskiego dla ks. Romana Wojtczuka.

Po zakończeniu mszy, uczestnicy przemaszerowali na plac wewnętrzny Komendy Powiatowej PSP w Parczewie. Dowódca uroczystości, st. kpt. Paweł Gątarczyk, złożył meldunek st. bryg. Markowi Chwalczukowi – Zastępcy Lubelskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP w Lublinie. Następnie Komendant Powiatowy PSP w Parczewie, st. bryg. Zbigniew Hawryluk, powitał przybyłych gości i wygłosił okolicznościowe przemówienie.

Wśród przybyłych gości znaleźli się m.in. Pani Monika Pawłowska – Poseł na Sejm RP, Pan Mariusz Kamiński – były Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji, oraz Pan Jerzy Szwaj – Wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa Lubelskiego. Obecni byli także przedstawiciele lokalnych władz, służb mundurowych oraz duchowieństwa.

W trakcie uroczystości wręczono liczne odznaczenia i awanse. Wyróżnieni zostali m.in. druh Zbigniew Jaszczuk (Złota Odznaka Za Zasługi dla Pożarnictwa Województwa Lubelskiego) oraz druhowie Krzysztof Hawryluk, Andrzej Jaszczuk, Bernard Lipko i Janusz Zieliński (Srebrna Odznaka Za Zasługi dla Pożarnictwa Województwa Lubelskiego).

Brązową Odznaką „Zasłużony dla ochrony przeciwpożarowej”

Odznaką Świętego Floriana za zasługi dla społeczności lokalnej:

Odznaką za Zasługi dla Związku Emerytów i Rencistów Pożarnictwa Rzeczypospolitej Polskiej

Podczas obchodów awansowano również kilku strażaków na wyższe stopnie służbowe. Kpt. Paweł Gątarczyk otrzymał stopień starszego kapitana, asp. Michał Kopiński został starszym aspirantem, a mł. asp. Patryk Punda – aspirantem. Kolejne awanse objęły m.in. Marcin Haponiuk (starszy ogniomistrz), Kamil Domański i Rafał Zarczuk (starszy sekcyjny) oraz Piotr Jurecki i Kamil Koczkodaj (sekcyjny).

Obchody Dnia Strażaka były okazją do wyrażenia uznania dla pracy strażaków oraz podziękowania za ich codzienny trud i poświęcenie. Wszystkim awansowanym, odznaczonym i wyróżnionym serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.


WSP Lublin