Jak zadbać o glebę?

W warunkach intensywnej produkcji i przy dużym użyciu sztucznych nawozów rolniczych oraz środków ochrony roślin rolnicy stają w obliczu licznych wyzwań. Do najważniejszych należy utrzymanie lub zwiększenie poziomu plonowania, ale także podniesienie wysokiej żyzności gleby. Dlatego ważne jest, aby stosować odpowiednie nawozy rolnicze, które kształtują wielokierunkowo środowisko glebowe. W efekcie czego zwiększają żyzność gleby, a tym samym wspierają rozwój roślin uprawnych. Jednym z takich produktów jest nawóz HumiCalc 4.0, który poprzez unikatowy skład i właściwości, przyczynia się do zwiększenia żyzności gleby.

Żyzność gleby jako klucz do wysokich plonów

Aby osiągnąć wysokie plony roślin uprawnych, niezbędne jest zwiększenie żyzności gleby. Właściwie dobrana agrotechnika, zbilansowane nawożenie mineralne oraz płodozmian uwzględniający różne grupy roślin (strączkowe, zboża, okopowe, rzepak, kukurydza), mają korzystny wpływ na właściwości chemiczne, biologiczne i fizyczne gleby, a tym samym na jej żyzność.

Nawóz rolniczy HumiCalc 4.0: unikalny skład i właściwości

HumiCalc 4.0 to nawóz rolniczy, który powstał po szerokich konsultacjach ze światem nauki i praktyki rolniczej. Jego skład jest odpowiedzią na potrzebę kształtowania środowiska glebowego, przy pomocy kompletnego produktu. Nawóz zawiera kwasy humusowe, bor, wapń oraz szczep bakterii z rodzaju Bacillus.

Kwasy humusowe — idealny komponent

Właściwości kwasów humusowych związane z kształtowaniem środowiska glebowego oraz stymulacją wzrostu i rozwój roślin uprawnych są znane od lat. Jednak ich wprowadzenie do gleby w odpowiedniej ilości często rodziło problemy techniczne podczas aplikacji. Włączenie kwasów humusowych w nawóz, znacznie ułatwia aplikację do gleby w formie granuli nawozu.

Zastosowanie kwasów humusowych w uprawach przynosi wiele korzyści, takich jak wsparcie procesów tworzenia struktury gruzełkowatej gleby, zwiększenie dostępności makro i mikroelementów dla roślin, poprawa aktywności mikrobiologicznej gleby, zwiększenie powierzchni pobierania wody i składników pokarmowych wyniku rozwoju systemu korzeniowego.

Dlaczego bor w HumiCalc 4.0?

Badanie prowadzone przez polskie instytuty badawcze jednoznacznie wskazują, że zasobność gleb w bor jest niska. Składnik ten nie jest wnoszony w nawozach mineralnych, dlatego też jego zawartość w glebach ma tendencję spadkową. Bor aplikowany jest w uprawach zwykle w formie nawożenia dolistnego, w takich uprawach jak: rzepak, burak cukrowy, warzywa z rodziny kapustnych. Taka forma aplikacji powinna być uzupełnieniem pobrania boru z gleby, a nie warunkiem dobrego odżywienia w ten mikroelement.

Bor wpływa na przezimowanie ozimin, poprawia jakość procesu kwitnienia, zwiększa wykorzystanie składników pokarmowych z nawozów mineralnych, odpowiada za wydajną syntezę ligniny oraz właściwe stężenia fitohormonów. 

Wapń — niedoceniany pierwiastek

Wapń odgrywa kluczową rolę w regulacji odczynu gleby, ale to niej jest jego jedyna funkcja w glebie. Jest niezbędny do tworzenia trwałej struktury gruzełkowatej gleby, która zapewnia odpowiednie stosunki wodno-powietrzne oraz sprzyja rozwojowi systemu korzeniowego roślin.

Nie można zapomnieć również o funkcji pokarmowej wapnia. Uczestniczy między innymi w tworzeniu ścian komórkowych roślin, co wpływa na ich odporność mechaniczną, zdrowotność i jakość plonu, w tym na trwałość pozbiorczą.

Szczep zwiększający dostępność N dla roślin

Eksperci firmy Osadkowski wyprzedzili o kilka lat obecny trend rynkowy i dostrzegli korzyści z wprowadzenia wyselekcjonowanego szczepu z rodzaju Bacillus do gleby w celu zwiększenia dostępność azotu dla roślin.

Szerokie okno aplikacji

Nawóz może być stosowany w wielu gatunkach roślin uprawnych i praktycznie przez cały okres wegetacji. Jednak z racji swoich właściwości najlepszym terminem aplikacji jest czas uprawy pożniwnej lub zastosowanie przed siewem. Rekomendowana dawka na hektar jest na poziomie 250-500 kg, co ważne, produkt jest w formie stabilnych granul. Dzięki czemu może być aplikowany przy pomocy rozsiewaczy do nawozów mineralnych.

Korzyści wynikające ze stosowania HumiCalc 4.0

Stosowanie nawozu HumiCalc 4.0 na środowisko glebowe oraz roślinę, przekłada się na zwiększenie plonów. Uzyskanie takiego efektu, możliwe jest dzięki:

  • stymulowaniu rozwoju systemu korzeniowego
  • zwiększeniu dostępność mikro i makroskładników
  • poprawie wykorzystania składników pokarmowych z nawozów rolniczych
  • tworzeniu stabilnej struktury gruzełkowatej gleby
  • zwiększeniu aktywności życia mikrobiologicznego gleby

Ponadto nawóz HumiCalc 4.0 wpływa także na regulację odczynu gleby

HumiCalc 4.0 i inne nawozy rolnicze zawierające mikro i makroelementy oraz przeznaczone do regulacji odczynu gleby można znaleźć tutaj: https://osadkowski.pl/nawozy--c-001003. Szeroka oferta nawozów mineralnych pozwoli na szybki wybór produktu o najwyższej jakości i optymalnym składzie, dopasowanym do aktualnych potrzeb.