Uroczysty Apel z Okazji Dnia Strażaka w Zamościu
W Zamościu odbyły się uroczyste obchody Dnia Strażaka, które przyciągnęły licznych gości oraz przedstawicieli służb mundurowych. Wydarzenie było okazją do wręczenia odznaczeń i awansów oraz wyrażenia wdzięczności za trud i zaangażowanie strażaków w zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom.
  1. Uroczysty apel na placu zamojskiej komendy.
  2. Wręczenie odznaczeń i wyróżnień.
  3. Podziękowania od komendanta miejskiego PSP.
  4. Obecność przedstawicieli służb mundurowych.

16 maja br. na placu wewnętrznym komendy w Zamościu odbyły się uroczyste obchody Dnia Strażaka, które rozpoczęły się od złożenia meldunku st. bryg. Zenonowi Pisiewiczowi, lubelskiemu komendantowi wojewódzkiemu PSP. Meldunek złożył dowódca uroczystości st. kpt. Mateusz Kozłowski.

Podczas uroczystości mł. bryg. Przemysław Ilczuk, obejmujący obowiązki komendanta miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Zamościu, przywitał się ze sztandarem komendy. Ilczuk został powołany na stanowisko komendanta miejskiego PSP w Zamościu 14 marca 2024 r. przez st. bryg. Zenona Pisiewicza.

Na obchodach wręczono liczne odznaczenia i wyróżnienia. Srebrną Odznaką „Zasłużony dla ochrony przeciwpożarowej” oraz Brązową Odznaką „Zasłużony dla ochrony przeciwpożarowej” zostali uhonorowani wybitni strażacy. Druhowie strażacy Ochotniczych Straży Pożarnych otrzymali Odznakę Świętego Floriana za Zasługi dla Społeczności Lokalnej.

Funkcjonariusze PSP otrzymali awanse na wyższe stopnie służbowe. Stopień młodszego brygadiera, starszego aspiranta, aspiranta, starszego ogniomistrza, ogniomistrza, młodszego ogniomistrza, starszego sekcyjnego i sekcyjnego zostały przyznane zasłużonym funkcjonariuszom.

Wyróżnienie Wojskową Srebrną Odznaką Górską 21 Brygady Strzelców Podhalańskich otrzymał mł. kpt. Błażej Omański, dowódca zastępu w Jednostce Ratowniczo-Gaśniczej w Zamościu. Odznakę wręczył płk Radosław Kudraj, dowódca 18 Pułku Przeciwlotniczego w Zamościu.

Na zakończenie mł. bryg. Przemysław Ilczuk podziękował wszystkim funkcjonariuszom i pracownikom cywilnym za ich trud i zaangażowanie w zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom. Szczególne podziękowania skierował do strażaków ochotników poprzez druha Stanisława Grześko, prezesa Oddziału Powiatowego ZOSP RP.

Uroczystość swoją obecnością zaszczycili również przedstawiciele służb mundurowych garnizonu zamojskiego, komendanci zamojskiej komendy, prezesi zarządów Oddziałów Gminnych ZOSP RP, komendanci gminni, wójtowie oraz kapelan zamojskich strażaków. To wydarzenie przypomniało, jak ważna jest rola strażaków w naszym społeczeństwie i jak wiele im zawdzięczamy.


WSP Lublin