Wicewojewoda lubelski w rozmowach z ambasadorem Węgier
Wojciech Wołoch, wicewojewoda lubelski, odbył owocne spotkanie z Orsolyą Kovács, ambasadorem Węgier w Polsce. Rozmowy koncentrowały się na intensyfikacji współpracy w dziedzinach kultury i gospodarki, co może przynieść liczne korzyści dla obu stron.
  1. Omówienie planów dotyczących systemu kolejkowego na przejściach granicznych.
  2. Rozwój współpracy kulturalnej i gospodarczej pomiędzy Węgrami a województwem lubelskim.
  3. Wymiana doświadczeń dotyczących dotychczasowej współpracy.
  4. Zainteresowanie Węgier zwiększeniem wymiany handlowej z regionem.

Podczas spotkania z ambasadorem Węgier, Wojciech Wołoch, wicewojewoda lubelski, podkreślał znaczenie dalszego rozwoju stosunków polsko-węgierskich. Szczególnie ważnym aspektem rozmów była kwestia usprawnienia przejść granicznych, na co ma pomóc nowy system kolejkowy, planowany do wprowadzenia w ciągu najbliższych dwóch lat. Zmiany te mają na celu ułatwienie ruchu transgranicznego i zwiększenie bezpieczeństwa na granicach, co jest kluczowe zarówno dla podróżujących, jak i dla lokalnych przedsiębiorców.

Równie istotne były tematy związane z kulturą i gospodarką. Wicewojewoda Wołoch i pani ambasador Kovács wyrażali nadzieje na zacieśnienie więzi, co przełoży się na wzmożoną wymianę kulturalną i gospodarczą. Pani ambasador Kovács, wyrażając zadowolenie z dotychczasowych efektów współpracy, stwierdziła, że "większa wymiana handlowa między naszymi regionami przyniesie obustronne korzyści".

Spotkanie to jest wyrazem dążenia obu stron do dalszego pogłębiania współpracy, która już od wielu lat przynosi wymierne korzyści. Dzięki takim inicjatywom, jak omawiane spotkanie, możliwe jest dalsze budowanie silnych i trwałych relacji międzynarodowych.
Opierając się na: LUW Lublin