UMCS i Powiat Lubelski łączą siły - nowa umowa w obszarze zielonych inicjatyw
Mieszkańcy Powiatu Lubelskiego mogą świętować kolejny krok w kierunku innowacji i rozwoju. W ostatnim czasie podpisano umowę, która ma na celu wzmocnienie współpracy między Uniwersytetem Marii Curie-Skłodowskiej a Powiatem Lubelskim. Działania te skupią się na realizacji projektu Green Human Space w Pszczelej Woli, co jest wyrazem dążenia do stworzenia zrównoważonej przyszłości dla regionu.
  1. Podpisanie ramowej umowy współpracy między UMCS a Powiatem Lubelskim.
  2. Realizacja innowacyjnego projektu Green Human Space w Pszczelej Woli.
  3. Wtórne spotkanie i porozumienie w październiku 2021 r. dotyczące koncepcji projektu.
  4. Organizacja konkursu na Wydziale Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej UMCS na najlepszą koncepcję zagospodarowania strefy.

Projekt Green Human Space, realizowany w Pszczelej Woli, zyskuje nowy wymiar dzięki solidnej współpracy pomiędzy Powiatem Lubelskim a Uniwersytetem Marii Curie-Skłodowskiej. Inicjatywa ta, mająca na celu stworzenie Międzynarodowego Centrum Transferu Zielonych Technologii oraz Kompleksu Muzealno-Wystawienniczego, jest wyrazem dążenia do napędzania lokalnej gospodarki poprzez innowacje i edukację.

Na szczególną uwagę zasługuje fakt, że projekt ma nie tylko wzbogacić ofertę edukacyjną i badawczą regionu, ale również przyczynić się do rewitalizacji terenów zielonych i promować bioróżnorodność. To ambitne przedsięwzięcie, które ma łączyć różnorodne aspekty rozwoju społeczno-gospodarczego Powiatu Lubelskiego, odzwierciedla nowoczesne podejście do kształtowania przestrzeni życiowej mieszkańców.

Ważnym elementem współpracy jest także zaangażowanie młodych umysłów w proces tworzenia koncepcji zagospodarowania strefy Green Human Space. Studenci Wydziału Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej UMCS mieli okazję zaprezentować swoje pomysły w ramach konkursu, co jest dowodem na to, że lokalna społeczność akademicka aktywnie uczestniczy w rozwoju regionu.

Współpraca pomiędzy UMCS a Powiatem Lubelskim otwiera nowe perspektywy dla mieszkańców, oferując im dostęp do innowacyjnych rozwiązań i technologii. Jest to krok naprzód w dążeniu do stworzenia zrównoważonej, nowoczesnej przestrzeni, która będzie sprzyjać zarówno rozwojowi gospodarczemu, jak i ochronie środowiska.


Na podst. Starostwo Powiatowe w Lublinie