Starostwo Powiatowe wspiera lokalne OSP - ponad milion złotych dla jednostek
Z serca Lubelszczyzny płynie wsparcie dla bohaterów w czerwonych hełmach. W dniu 20 marca, w murach Starostwa Powiatowego w Lublinie, miała miejsce niezwykła ceremonia. Ponad milion złotych zostało rozdzielone między 126 jednostek OSP, dzięki czemu nasi lokalni strażacy będą mogli jeszcze skuteczniej chronić nasze życie i mienie.
  1. Spotkanie w Starostwie Powiatowym w Lublinie zgromadziło przedstawicieli ochotniczych straży pożarnych.
  2. W ramach konkursu "Lubelskie wspiera OSP" wręczono umowy na łączną kwotę ponad 1,2 mln zł.
  3. Wsparcie otrzymało 126 jednostek OSP z terenu powiatu lubelskiego.
  4. Samorząd Województwa Lubelskiego przeznaczył łącznie 12 mln zł na doposażenie 1211 jednostek OSP w całym regionie.

W obliczu rosnących wyzwań i oczekiwań społecznych, ochotnicze straże pożarne stanowią niezastąpiony filar lokalnego bezpieczeństwa. Dzięki hojności samorządu Województwa Lubelskiego, jednostki OSP w naszym regionie zyskują nowe możliwości. Środki finansowe, które do nich trafiły, zostaną przeznaczone na zakup niezbędnego sprzętu. To inwestycja nie tylko w sprzęt, ale przede wszystkim w bezpieczeństwo i dobrostan naszej społeczności.

Podczas uroczystości głos zabrali Marszałek Województwa Lubelskiego Jarosław Stawiarski, Starosta Lubelski Zdzisław Antoń, Wicestarosta Lubelski Andrzej Chrząstowski oraz Wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa Lubelskiego Marek Wojciechowski. Swą obecnością zaszczyciła nas także Renata Bielecka - Dyrektor WORD Lublin, reprezentująca Posła na Sejm RP Magdalenę Filipek-Sobczak. Ich wspólne przesłanie podkreślało znaczenie ochotniczych straży pożarnych w strukturach bezpieczeństwa lokalnego oraz regionalnego.

Warto zauważyć, że zaangażowanie i poświęcenie strażaków ochotników, którzy często jako pierwsi stają do walki z żywiołami i innymi niebezpieczeństwami, zasługują na naszą najwyższą wdzięczność i uznanie. Dzięki inicjatywom takim jak "Lubelskie wspiera OSP", możemy nie tylko wyrazić nasze wsparcie, ale także realnie przyczynić się do zwiększenia ich efektywności i bezpieczeństwa pracy. To piękny przykład, jak lokalna solidarność i współpraca mogą przynosić wymierne korzyści dla całej społeczności.


Na podstawie: Starostwo Powiatowe w Lublinie