Co roku lubelska młodzież szkół ponadpodstawowych wybiera swoich reprezentantów do Młodzieżowej Rady Miasta Lublin. Takie wybory do XVIII kadencji Rady odbędą się w poniedziałek (23 października) w lubelskich szkołach ponadpodstawowych. Kandydaci na młodzieżowych radnych mogą się zgłaszać do 13 października.

–  Zapraszamy wszystkich młodych, którzy czują, że poradzą sobie z obowiązkami radnego i będą godnie reprezentowały swoją szkołę w ławach Młodzieżowej Rady Miasta, do zgłaszania swoich kandydatur. Od lat jesteśmy miastem otwartym na potrzeby młodzieży, co potwierdził w tym roku tytuł Europejskiej Stolicy Młodzieży, a opinie i postulaty młodych radnych są istotnymi wskazówkami i ważnym głosem w pracy naszego samorządu – mówi Mariusz Banach, Zastępca Prezydenta Miasta Lublin ds. Oświaty i Wychowania.

Wybory do Młodzieżowej Rady Miasta Lublin odbędą się na podstawie wydanego 12 września Zarządzenia Prezydenta Miasta Lublin. Termin zgłaszania kandydatów na radnych upływa 13 października. Szczegółowe informacje i kalendarz wyborczy dostępne są na stronie Lublin.eu w zakładce Dzieci i Młodzież: Wybory do Młodzieżowej Rady Miasta 2023.

Młodzieżowa Rada Miasta Lublin to reprezentacja mieszkańców miasta, będących uczniami szkół ponadpodstawowych, z wyłączeniem szkół dla dorosłych. Ma charakter opiniotwórczo-doradczy. Radni do Młodzieżowej Rady Miasta Lublin wybierani są w tajnych, bezpośrednich, równych i powszechnych wyborach. Młodzieżowa Rada Miasta Lublin I kadencji została powołana w 2006 roku w celu wzmacniania obywatelskiej postawy młodzieży Lublina oraz edukacji w ramach procesów demokratycznych.

Młodzieżowi radni podejmują uchwały zawierające ich wnioski czy pomysły, które trafiają następnie do Rady Miasta Lublin. Inicjują również działania realizowane we własnym zakresie, takie jak różnego rodzaju wydarzenia, konferencje czy zawody sportowe. W bieżącym roku, w ramach obchodów Europejskiej Stolicy Młodzieży Lublin 2023, Młodzieżowa Rada Miasta Lublin zrealizowała m.in. inicjatywę #1 Poznajmy się! w Lublinie - Kongres Młodych Aktywistów i Aktywistek. Wydarzenie miało na celu zintegrowanie zaangażowanych społecznie młodych ludzi z całej Polski. Trzy dni kongresu wypełniły warsztaty oraz panele dyskusyjne, podczas których uczestnicy zdefiniowali potrzeby młodzieży w czterech obszarach - Wolontariat, Współrządzenie, Zdrowie Psychiczne oraz Miasto. Pod okiem ekspertów z organizacji pozarządowych wskazali również cele i sposoby na włączenie młodych do działań w tych sektorach.

Działalność w Młodzieżowej Radzie Miasta to również wiele możliwości samorozwoju, m.in. poprzez nabycie nowych kompetencji i umiejętności czy zdobycie doświadczenia zawodowego, ale także wpływ na otaczającą rzeczywistość, poczucie sprawczości i odpowiedzialności, możliwość poznania nowych osób i miejsc oraz przestrzeń do realizacji swoich pasji i zainteresowań.