nagrodzeni stypendyści

25 maja br. na Sesji Rady Powiatu wręczone zostały uczniom szkół powiatu lubelskiego stypendia Starosty Lubelskiego. Stypendium to przyznawane jest za każdy zakończony semestr w danym roku szkolnym. Uczniowie otrzymują stypendia w formie finansowej. W tym semestrze stypendium naukowe wynosi 240 zł miesięcznie, stypendium sportowe za posiadanie I klasy sportowej – 210 zł miesięcznie, natomiast II klasy sportowej - 180 zł miesięcznie. Stypendia Starosty Lubelskiego za wyróżniające się wyniki w nauce otrzymało 6 uczniów natomiast za szczególne osiągnięcia sportowe 5 uczniów.

 
Stypendia za wyniki w nauce otrzymali:
Paulina Całka – uczennica klasy I Liceum Ogólnokształcącego w Zespole Szkół im. M. Kopernika w Bełżycach - średnia ocen – 4,8. Paulina jest osobą aktywną społecznie, współorganizowała akcję prozdrowotną „Tydzień profilaktyki chorób zakaźnych” oraz wycieczkę dydaktyczną do warszawy w ramach projektu Poznaj Polskę. Brała udział w projekcie szkolnym „Teatr Kuchni”. Angażowała się również w liczne akcje charytatywne takie jak zbiórka żywności dla Ukrainy oraz bezdomnych mężczyzn w Lublinie. Uczestniczyła w szkolnych konkursach historycznym i językowym.
Emilia Małolepsza – uczennica klasy IV Technikum Pszczelarskiego im. Zofii i Tadeusza Wawrynów w Zespole Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia Zawodowego w Pszczelej Woli - średnia ocen – 5,0. Jest uczennicą sumienną i zdyscyplinowaną, pozytywnie nastawioną do otaczającego ją środowiska. Jest bardzo ambitną samodzielnie poszukuje nowych wiadomości, które wykorzystuje w nauce.
Kacper Piskorski – uczeń klasy I Technikum w zawodzie architektura krajobrazu w Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Niemcach - średnia ocen - 4,76 bardzo dobre zachowanie. Jest osobą odpowiedzialną wykazującą nienaganną postawę uczniowską i koleżeńską. Bierze aktywny udział w życiu szkoły i klasy.
Natalia Ścibura – uczennica klasy III Technikum w zawodzie technik hotelarstwa w Zespole Szkół Techniki Rolniczej im. W. Witosa w Piotrowicach - średnia ocen – 5,00. Natalia interesuje się rysunkiem, grafiką komputerową oraz modą. Jest osobą pomocną, koleżeńską i otwartą na nowe znajomości. Natalia osiąga wysokie wyniki w nauce oraz angażuję się w życie szkoły poprzez udział w różnego rodzaju uroczystościach czy promocję szkoły.
Kinga Tworek – uczennica klasy III Liceum Ogólnokształcącego w Zespole Szkół im. ks. A. Kwiatkowskiego w Bychawie- średnia ocen - 5,00. Wyróżnia się pracowitością oraz wzorowym zachowaniem. Szczególne uzdolnienia wykazuje w zakresie przedmiotów przyrodniczych oraz języków obcych. Bierze aktywny udział w życiu szkoły uczestniczy w akademiach, zawodach i konkursach, w których często zajmuje pierwsze miejsca.
Aleksandra Wizgier – uczennica klasy II Technikum w zawodzie technik informatyk w Zespole Szkół Zawodowych Nr 1 im. mjr. H. Dobrzańskiego w Bychawie - średnia ocen - 5,00. Interesuje się e – sportem, jej hobby to grafika wektorowa i rastrowa. Na zajęciach wykazuje się kreatywnością i myśleniem twórczym. Sumiennie wypełnia obowiązki ucznia. Jest życzliwa i koleżeńska. Wykazuje się dużym zaangażowaniem społecznym. Aktywnie uczestniczy w promocji szkoły.
Stypendia za osiągnięcia sportowe otrzymali:
Szymon Baran – uczeń klasy II Technikum w zawodzie technik pojazdów samochodowych w Zespole Szkół Techniki Rolniczej im. W. Witosa w Piotrowicach. Na Mistrzostwach Polski LZS w Puławach w podnoszeniu ciężarów w dwuboju uzyskał wynik 161 kg w kategorii wagowej 81 kg, uzyskując tym wynikiem II klasę sportową.
Konrad Budzyński – uczeń klasy IV Liceum Ogólnokształcącego w Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Niemcach. Posiada II klasę sportową w podnoszeniu ciężarów uzyskaną na Otwartych Mistrzostwach Województwa Lubelskiego LZS z wynikiem w dwuboju 201 kg w kategorii wagowej 73 kg.
Oliwia Dobrzyńska – uczennica klasy II Liceum Ogólnokształcącego w Zespole Szkół im. ks. A. Kwiatkowskiego w Bychawie – posiada II klasę sportową. Oliwia odnosi sukcesy w tańcu towarzyskim, posiada klasę „B” (drugą mistrzowską) Polskiego Towarzystwa Tanecznego zarówno w stylu tańców standardowych jak i latynoamerykańskich.
Kamil Miąc – uczeń klasy IV Technikum w zawodzie technik informatyk w Zespole Szkół im. M. Kopernika w Bełżycach. Kamil uzyskał I klasę sportową za zdobycie III miejsca na Młodzieżowych Mistrzostwach Polski w taekwondo i wywalczył brązowy medal w kategorii wagowej + 80 kg.
Natalia Warsz – uczennica IV klasy Liceum Ogólnokształcącego w Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Niemcach - Natalia uzyskała I klasę sportową w podnoszeniu ciężarów na Ogólnopolskiej Olimpiadzie Młodzieży w Zamościu z wynikiem 117 kg w kategorii wagowej 53 kg.
 
stypendyści
stypendyści sportowi