Miasto we współpracy z Fundacją Sempre a Frente zaprasza lubelskie placówki oświatowe oraz instytucje działające na rzecz młodych osób do udziału w programie wdrażania Standardów Ochrony Dzieci i Młodzieży.

– We współpracy z Fundacją Sempre a Frente wprowadzamy kolejne działanie na rzecz bezpieczeństwa młodych realizowane w ramach Europejskiej Stolicy Młodzieży 2023. Wierzę, że opracowanie i wdrożenie Standardów Ochrony Dzieci i Młodzieży w lubelskich placówkach pozwoli zapobiec zjawisku przemocy wśród młodych, a także stworzy uczniom oraz wychowankom przyjazne środowiska, w których będą czuć się komfortowo i bezpiecznie – mówi Krzysztof Żuk, Prezydent Miasta Lublin.

Według ogólnopolskich statystyk 33% młodzieży w wieku 13-17 lat doświadczyło przemocy fizycznej ze strony bliskich dorosłych, 57% dzieci doznało przemocy rówieśniczej, a ponad 70% dzieci doświadczyło jakiejś formy krzywdzenia. Temu zjawisku pomogą zapobiec Standardy Ochrony Dzieci i Młodzieży – zbiór zasad mających na celu stworzenie bezpiecznego środowiska w placówkach i instytucjach działających na rzecz młodych osób. Standardy określają m.in. w jaki sposób chronić podopiecznych, jak zapobiegać oraz przeciwdziałać przemocy i wykorzystywaniu. Dokument zawiera niezbędne zasady bezpieczeństwa oraz konkretne wskazówki, jak reagować w sytuacjach zagrażających zdrowiu i życiu młodych.

– W części lubelskich szkół Standardy już obowiązują. Szczególnie w obliczu coraz częściej pojawiających się kryzysów, związanych ze stanem zdrowia psychicznego młodych, przemocą rówieśniczą, czy internetową, zachęcam pozostałe placówki do włączenia się w działania programu – mówi Beata Stepaniuk-Kuśmierzak, Zastępczyni Prezydenta Miasta Lublin ds. Kultury, Sportu i Partycypacji, Pełnomocniczka ds. Europejskiej Stolicy Młodzieży Lublin 2023.

Program adresowany jest do żłobków, przedszkoli, szkół podstawowych i ponadpodstawowych, placówek opiekuńczo-wychowawczych, organizacji pozarządowych i innych instytucji działających na rzecz dzieci i młodzieży. Dla każdego podmiotu, który zgłosi swój udział zostaną opracowane indywidualne Standardy Ochrony Dzieci i Młodzieży, dostosowane do obszaru jego działalności. Dokument będzie efektem wspólnej pracy społeczności danej placówki przy wsparciu ekspertów z Fundacji Sempre a Frente.

– Miejsca, w których przebywają dzieci i młodzież, powinny być przestrzeniami bezpiecznymi oraz wspierającymi, to przecież tu młodzi ludzie spędzają najwięcej czasu. Stworzenie i utrzymanie takich warunków bywa czasem wyzwaniem. Dlatego też chcemy zaoferować szkołom wsparcie, poprzez pomoc w wypracowaniu procedur chroniących uczniów. Dzięki Standardom Ochrony Dzieci i Młodzieży, nauczyciele oraz dyrekcja będą mogli jakościowo i skutecznie chronić całą społeczność szkolną – mówi Aleksandra Kulik, Prezeska Fundacji Sempre a Frente.

Plan opracowania Standardów obejmuje 3 kroki:

  • otwarte spotkanie informacyjne dla wszystkich zainteresowanych przedstawicielek i przedstawicieli szkół w Lublinie;
  • trzy webinaria dla placówek, uczestniczących w programie, podczas których zostaną przedstawione zasady tworzenia dokumentu oraz informacje z obszaru prawnego zapobiegania krzywdzeniu dzieci i młodzieży;
  • indywidualne trzygodzinne konsultacje z ekspertami Fundacji Sempre a Frente dla każdego zgłoszonego podmiotu.

Dodatkowo dla jednostek oświatowych uczestniczących w programie przewidziano warsztat z zakresu wspierania zdrowia psychicznego młodych osób w środowisku szkolnym. Placówki zainteresowane udziałem w programie mogą wysyłać zgłoszenia do 31 marca na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

Wprowadzenie Standardów Ochrony Dzieci w danej instytucji oznacza, że zyskuje ona m.in.:

  • konkretne wskazówki, jak reagować w sytuacji podejrzenia krzywdzenia młodej osoby bądź zagrożenia jej bezpieczeństwa;
  • jasne zasady bezpiecznej relacji podopieczni – personel;
  • reguły dotyczące bezpiecznego dostępu podopiecznych do Internetu oraz ich ochrony przed szkodliwymi treściami;
  • procedury weryfikacji pracowników pod kątem ich bezpiecznych relacji z podopiecznymi;
  • zasady ochrony danych osobowych podopiecznych oraz ich wizerunku.

Wdrożenie Standardów Ochrony Dzieci i Młodzieży w placówkach i instytucjach działających na terenie Lublina jest finansowane, m.in. ze środków przekazanych przez Fundację Dajemy Dzieciom Siłę, która zapoczątkowała ideę tworzenia takich dokumentów.

To nie jedyne wspólne działanie Miasta i organizacji pozarządowych na rzecz bezpieczeństwa młodych. Od połowy września 2022 r. w Lublinie działa Centrum Pomocy Dzieciom. Ta pierwsza w regionie specjalistyczna placówka zapewnia kompleksową oraz interdyscyplinarną pomoc i wsparcie dzieciom i młodzieży do 18. roku życia oraz ich niekrzywdzącym opiekunom, niezależnie od pochodzenia. To miejsce, w którym dzieci i młodzież doświadczające trudności, różnych form przemocy, pozostające w procedurach karnych oraz ich niekrzywdzący opiekunowie mogą otrzymać kompleksową pomoc: wsparcie psychologa, psychiatry, pediatry, prawnika czy pracownika socjalnego. Integralną częścią Centrum jest przyjazny pokój przesłuchań, stworzony zgodnie z obowiązującymi standardami. Bezpłatna pomoc oferowana w CPD jest dostępna w języku polskim i ukraińskim. Centrum Pomocy Dzieciom zostało utworzone przez Fundację Sempre a Frente we współpracy z Fundacją Dajemy Dzieciom Siłę – największą organizacją pozarządową zajmującą się pomocą dzieciom i młodzieży w Polsce, przy wsparciu Miasta Lublin. To szósta tego typu placówka w kraju i pierwsza w naszym województwie. Siedziba Centrum Pomocy Dzieciom w Lublinie znajduje się przy ul. Nadstawnej 4.