15 grudnia 2022 r. odbyło się spotkanie przedstawicieli władz rektorskich Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie – prof. dr hab. Radosława Dobrowolskiego, Rektora UMCS i prof. dr hab. Doroty Kołodyńskiej, Prorektor ds. studentów i jakości kształcenia z laureatami prestiżowych konkursów i twórcami innowacyjnych projektów na UMCS. Podczas spotkania docenieni zostali również współtwórcy miejskiego projektu za utworzenie aplikacji internetowej opracowanej na podstawie raportu „Analiza napływu studentów do Lublina”.

Projekt Analiza napływu studentów do Lublina realizowany był od kwietnia 2021 r. do października 2022 r. W prace zaangażowanych było ponad 20 osób, w tym pracownicy Urzędu Miasta Lublin oraz uczelni, a przede wszystkim studenci kierunków matematyka na Politechnice Lubelskiej oraz geografia i geoinformatyka na UMCS chcący zdobyć doświadczenie przed wejściem na lokalny rynek pracy.

Wyniki wspomnianej analizy umożliwią pracownikom Urzędu Miasta Lublin nakreślenie kierunków dalszych działań m.in. w ramach projektów „Study in Lublin”, „Lubelska Wyżyna IT” oraz „Lublin – Europejska Stolica Młodzieży 2023” w nowej perspektywie strategicznej do 2030 roku. Głównym celem ww. projektów, realizowanych we współpracy ze środowiskiem akademickim, jest przyciągnięcie i zatrzymanie młodych talentów w Lublinie.

Raport pt. „Analiza napływu studentów do Lublina” powstał przy udziale członków Studenckiego Koła Naukowego Geografów UMCS im. Adama Malickiego w Lublinie pod opieka merytoryczną dr. Piotra Demczuka, we współpracy z członkami Studenckiego Koła Naukowego „KWATERNION” z Politechniki Lubelskiej pod opieką merytoryczną dr Ewy Łazuki, prof. uczelni.

Aplikacja internetowa, doceniona przez władze UMCS, umożliwiająca wizualizację pochodzenia studentów przyjętych na pierwszy rok studiów wszystkich stopni nauczania do lubelskich uczelni publicznych w latach akademickich 2011/12-2020/22, została opracowana przez członków Studenckiego Koła Naukowego Geoinformatyków „GeoIT” UMCS – Patryka Bilskiego i Alicję Nieć pod opieka merytoryczną dr. Piotra Demczuka. Wyniki projektu dostępne są na stronie: www.analizy-akademickie.lublin.eu.

Więcej informacji dostępne na stronie projektu oraz stronie UMCS.

Serdecznie gratulujemy!